Dokumendinäidised

ettevõtjatele ja ettevõtetele

/ 1 / TÄITEMENETLUSE JUHEND VÕLGNIKULE

Käesolev juhend annab võlgnikule esmase tegevuskava ning ülevaate tema õigustest ja võimalustest täitemenetluses. Lisaks saab teavet, kust saada infot oma võlgnevuste kohta, võlgade aegumise ja maksegraafiku saamise tingimustest.
Juhend on koostatud eesmärgiga aidata täitemenetluse osalisi ja nende lähedasi, samuti raamatupidajaid ja võlgnike tööandjaid.

/ 2 / STARTUP VOCABULARY

Idumaailma sõnavara, mis aitab navigeerida kõigis märksõnades ja terminites, mida selles valdkonnas kasutatakse koos praktiliste näidetega, kus neid kasutada.

/ 3 / TERM SHEET FOR SEED ROUND CONVERTIBLE LOAN FINANCING

Seemnerahastuse konverteeritava laenu raamtingimused, mille alusel konverteeritavat laenu antakse.

/ 4 / SIMPLE CONVERTIBLE LOAN AGREEMENT

Lihtne konverteeritava laenu leping on mõeldud kasutamiseks Eesti Vabariigis asutatud idufirmadele algusinvesteeringute kaasamiseks.

/ 5 / TERM SHEET FOR SEED ROUND EQUITY FINANCING

Seemnerahastuse omakapitaliinvesteeringu raamtingimused, mille alusel investeering tehakse.

/ 6 / IP ASSIGNMENT AGREEMENT

Intellektuaalomandi loovutamise leping võimaldab teil tarkvara, disaini, sisu ja muid IP-õigusi loojalt idufirmale üle kanda.

/ 7 / DUE DILIGENCE CHECKLIST

Asutajatele mõeldud investeerimiseelne äritegevuse analüüsi kontrollnimekiri. See aitab hinnata, kas kõik olulised juriidilised küsimused on piisavalt kaetud.

/ 8 / FOUNDERS’ AGREEMENT

Asutajate leping on tõenäoliselt kõige olulisem õiguslik leping startupi asutamise faasis.

/ 9 / NON-DISCLOSURE AGREEMENT

Konfidentsiaalsusleping materjalide, teadmiste või muu konfidentsiaalse teabe avaldamiseks osapoolte vahel.

Vastutuse välistamine

Hedman advokaadibüroo loobub sõnaselgelt igasugusest vastutusest mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb või on seotud sellel veebilehel sisalduvatele dokumentidele, teabele või arvamustele tuginemisesest tuleneva tegevuse või tegevusetusega ja võimaliku teenuse katkestusega.

Sellel veebilehel olevad dokumendid, teave ja arvamused on koostatud ainult üldise teabe pakkumise eesmärgil, need ei pruugi kajastada asjakohastatud turu- ja õiguslikke arenguid ega pruugi käsitleda kõiki asjakohaseid ärilisi või juriidilisi küsimusi; vastavalt sellele ei ole võimalik lubada ega tagada sellise teabe täpsust ega täielikkust. Lisaks ei kujuta sellel veebilehel olevad dokumendid, teave ja arvamused (a) endast õigusalast nõu ega (b) loo advokaadi ja kliendi vahelisi suhteid. Enne sellel veebilehel mis tahes eesmärgil mis tahes dokumentidele, teabele ja arvamustele tuginemist, on tungivalt soovitatav pöörduda vastava jurisdiktsiooni litsenseeritud advokaadi poole, kuna iga olukorra faktilised asjaolud on väga erinevad ning nõuavad asjakohaste seaduste tundmist.

Andmekaitseametniku (DPO) tarkvaralahendus

Teeme andmekaitseregulatsiooni teile lihtsamaks! Looge ja hallake kõiki andmekaitseregulatsiooniga seotud toiminguid ja dokumente

Vaata DPO tarkvara

Valmis alustama?

Kui soovite meie teenuste kohta täpsustavaid küsimusi küsida, broneerige veebis kohtumine meie esindajatega. Meil oleks hea meel teiega tuttavaks saada!

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega