Iduettevõtja seitse võimalust raha kaasamiseks

Iduettevõtja on tihti küsimuse ees, kust leida firma kasvuks ja arenguks rahastust, olgu siis parajasti koroonakriis või mitte. Selleks on seitse peamist võimalust, mille hulgast plusse-miinuseid kaaludes valida.

Väga varase ettevõtja kolm „F“-i

Kui tegemist on väga varase faasi ettevõtjaga, siis on esimeseks rahastamisallikaks kolm „F“-i ehk sõbrad („friends“), perekond („family“) ja kergeusklikud („fools“). Nendelt rahakaasamise eeliseks teiste variantide ees on kiirus ning lihtsus – kuna tegemist on inimestega, kes on tuttavad, siis ei viida ettevõtja suhtes läbi due diligence’i ehk kontrolli ettevõtja äritegevuse õigusaktidele ja muudele regulatsioonidele-lubadele vastavuse osas. Samuti toimub rahastamine suuresti usalduse pealt ning korporatiivdokumente ei vormistata.

Miinuseks on rahasummade väiksus, sest sellised investorid investeerivad oma isiklikku raha ning ei oma suure tõenäosusega laialdasi investeerimiskogemusi. Seega, kui rahavajadus on suurem, siis tuleb vaadata kolmest „F“-ist kaugemale.

Ingelinvestor kui järgmine aste

Juhul, kui kolm „F“-i on juba kasutatud või on vajadus kaasata raha suuremas summas, on põhjust vaadata ingelinvestorite poole. Ingelinvestorid teevad investeeringuid samuti varases faasis ettevõtjatesse, kuid kuna investeeringuid tehakse sündikaatidena, on summad pigem sadades tuhandetes kui kümnetes tuhandetes.

Ingelinvestorite rahale on oluliselt suurem konkurents, kuna tegemist on tuntud rahastajatega ning ka rahakaasamise protsess on pikem ja formaalsem, kui see on kolme „F“-i puhul.

Kiirendi kui kombinatsioon oskusteabest ja investeeringust

Koroonakriis sundis kolima kontoreid ja kauplusi veebi ning samuti talitasid ka kiirendid. Kiirendis osaledes on iduettevõtjal võimalik saada nii oskusteavet kui enamasti ka investeering.

Suurematesse ja tuntumatesse kiirenditesse pääsemiseks on vaja läbida tihe sõel, seega ei ole tegemist kindla lahendusega ning kiirendisse kandideerimisega paralleelselt võiks iduettevõtja ka alternatiivseid rahastusi otsida. Edukas osalemine kiirendis võib aga iduettevõtjale nagu Red Bull anda tiivad ning avada uksi, millest ei osanud algselt unistadagi.

Ühisrahastuskampaania läbiviimine

Juhul, kui iduettevõtja on juba saavutanud kõlapinna ühiskonnas, siis on üheks heaks võimaluseks ka ühisrahastuskampaania korraldamine. Ühisrahastuskampaania eeliseks on selle lihtsus – platvormidel on valmis lepingud ning ainsaks mureks on kampaania püsti panna ja seda piisavalt turundada, et eesmärk saavutada.

Ühisrahastuskampaaniate puhul on häid näiteid mitmeid, näiteks hiljuti lõppenud Barkingu kampaania või möödunudaastane La Muu kampaania. Ühisrahastuskampaania edukus sõltub aga suuresti iduettevõtja tuntusest ja pakutavatest toodetest-teenustest: mida keerulisem on toode-teenus, seda keerulisem on sellele tekitada vajalikku kandepinda ning huvi mikroinvestorites.

Eelmiste ringide investorid kui tuttavad rahastajad

Kui iduettevõtja on juba varasemalt raha kaasanud, siis võib osanike leping isegi kohustada ettevõtjat kõigepealt pöörduma olemasolevate investorite poole ning pakkuma neile võimalust teha täiendav investeering. Olemasolevate investorite eelis välise investori ees on nende teadlikkus iduettevõtja äritegevusest ning meeskonnast.

Seega on olemasolevatelt investoritelt raha kaasamine kiirem, kuna jääb ära ärispetsiifika tutvustamine ning enesetõestamine. Täpselt seda teed läks oma koroonakriisist tekitatud rahastamise vajaduse rahuldamiseks Bolt.

Suurema rahavajaduse korral on abi riskikapitalist

Kui on vajadus kaasata suurem summa, siis on rahastusallikaks riskikapitalistide pakutavad investeeringud. Balti turul investeerivad riskikapitalistid peamiselt summasid vahemikus 200 000 eurot kuni 5 miljonit eurot. Riskikapitali kaasamise korral tuleb arvestada, et riskikapitali pakkuja soovib enamasti panustada ka ettevõtte tegevusse ning omada vetoõigusi või vähemalt olulist mõju strateegiliste otsuste üle. Samas on võimalik riskikapitali kaasamisel ettevõtjal saada väärtuslikke kontakte ning arendada seeläbi oma tegevust edasi.

Strateegilise investori kaasamine kui strateegiline lüke

Samuti on võimalik kaasata strateegiline investor, kelle jaoks on oluline iduettevõtja ärisse siseneda või oma positsiooni selles tugevdada. Strateegilise investori kaasamine võib toimuda erinevas vormis: strateegiline investor võib lihtsalt ärisse investeerida, võimaluseks on luua ühisettevõtte (joint venture); variant on ka kogu äri strateegilisele investorile maha müüa ja ise enam omanikurollis mitte kaasa lüüa.

Kokkuvõttes on igal iduettevõtjal hoolimata sellest, millises faasis oma ettevõtlusteekonnal ollakse, võimalus kaasata ettevõtlustegevuses kapitali, kuid nagu ikka, sõltub kõik ettevõtja vajadustest ja võimalustest ning raha kaasamise tingimustest.


Samal teemal: Podcast: kuidas majanduskriisis investeeringuid kaasata?

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum