Kelle tulu kohta peavad platvormid edaspidi Maksuametile teavet edastama?

2023. aasta 1. jaanuaril jõustusid muudatused maksualase teabevahetuse seaduses ja maksukorralduse seaduses, mis toovad kaasa aruandluskohustuse erinevatele veebipõhistele platvormidele. Millist informatsiooni tuleb selle kohustuse raames edastada ning milliseid platvorme see kohustus puudutab?

Aruandluskohustus

Seadusemuudatuste raames tuleb veebiplatvormidel regulaarselt esitada MTA-le teavet nii platvormil tegutsevate isikute kui ka nende poolt teenitud tulu kohta. Esimest korda esitatakse maksuametile andmed 2023. aastal teenitud tulude kohta 2024. aasta jaanuaris.

Millised platvormid on puudutatud?

Aruandluskohustus puudutab veebi- ja tarkvarapõhistel platvorme, mis viivad kokku erisuguseid teenusepakkujaid ja nende teenuste või toodete ostjaid, näiteks AirBnB või Osta.ee. Sealjuures on oluline, et ostjate raha liiguks mingil moel läbi platvormi. See tähendab, et aruandluskohustus ei kohaldu platvormidele, mis tegelevad ainult maksete vahendamisega (nt PayPal või Maksekeskus) või platvormidele, mille kaudu saab teenust pakkuda ainult seda platvormi ennast kontrolliv ettevõte (nt veebipoed).

Aruandlusreeglid kohalduvad järgmistele tasulistele teenustele:

 • kinnisasja või selle osa rent või üürileandmine (nt AirBnb);
 • aja- või ülesandepõhise teenuse osutamine (nt GoWorkaBit, Wolt);
 • asja võõrandamine (nt Yaga, Osta.ee);
 • transpordivahendi rendile või üürile andmine (nt eraisiku auto üürimine platvormi kaudu).

Tasuta teenuseid  vahendavad platvormidele (nt Raamatuvahetus.ee) aruandluskohustus ei kohaldu. Aruandluskohustus on Eesti maksuresidentidel. Neile, kes Eesti residendid ei ole, on aruandluskohustuse täitmine kohustuslik, kui:

 • nende juhtimise koht on Eestis; või
 • neil on Eestis püsiv tegevuskoht; või
 • neil on Eesti õiguse alusel asutatud õiguslik moodustis (näiteks osaühing).

Kelle kohta on andmete esitamine kohustuslik?

Teavet ei pea esitama järgnevate platvormil tegutsevate teenusepakkujate osas:

 • platvormiga töösuhtes olevad isikud – nt toidukullerid, kes on sõlminud töölepingu;
 • platvormil kaudu tegutsevad juriidilised isikud, kes osutavad aastas vähemalt 2000 korral samal aadressil kinniasja üüri- või renditeenust – näiteks Booking.com kaudu tegutsevad hotellid ja muud professionaalsed majutusettevõtted;
 • nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, kes sõlmivad platvormi vahendusel vähem kui 30 tehingut asja müügiks ning nendest tehingutest saadud tulu ei ületanud 2000 eurot aasta jooksul – nt inimene, kes müüb Yaga vahendusel riideid viiele erinevale inimesele ning teenib sellest 500 eurot;
 • valitsusasutused- ja üksused, kes müüvad oma vara oksjonikeskkonnas – näiteks Osta.ee vahendusel.

Siinjuures ei oma tähendust, kas platvormi vahendusel tegutsetakse füüsilise, juriidilise isiku või muu õigusliku moodustisena (nt FIE). Oluline on see, et isik on platvormil registreeritud ning teostab selle vahendusel mõnda ülalmainitud tasulistest teenustest.

Tasub märkida, et aruandluskohustuse täitmine ei tähenda otseselt maksukohustuse tekkimist. Seega isegi kui inimene ületab platvormi vahendusel asju müües ülalkirjeldatud piirmäärasid (alla 30 tehingu, mille kogutulu on alla 2 000 euro), ei pea ta siiski tasuma tulumaksu, kui ta müüs oma isiklikke asju. Samas tähendab aruandluskohustus seda, et MTA-l on edaspidi täpsem ülevaade sellest, kes ja kui palju maksustavat tulu millise platvormi vahendusel teenib.

Milline teave on kogumiseks ja esitamiseks kohustuslik?

Aruandluskohustuse täitmiseks tuleb platvormil tegutsejate kohta koguda ja esitada Maksuametile järgnevat teavet:

Füüsilise isiku puhul
1. ees-  ja perekonnanimi 
2. aadress peamises elukohariigis või -jurisdiktsioonis 
3. isikukood (puudumisel sünnikohariik) ja sünnikuupäev 

Juriidilise isiku puhul
1. ärinimi
2. püsiv tegevuskoht (kui on olemas) ja registrijärgse asukoha aadress
3. äriregistrikood (kui on olemas)

Füüsilise isiku puhul ja Juriidilise isiku puhul
1. maksukohustuslasena registreerimise number või muu sisult samaväärne kood (sh välisriikide omad) 
2. käibemaksukohustuslasena registreerimise number (kui on olemas) 
3. teenusepakkuja maksekonto või muu makseteenuse konto, millele tasu kantakse 
4. iga riik või jurisdiktsioon, mille residendina teenusepakkujat käsitatakse 
5. kalendriaasta igas kvartalis teenusepakkujale makstud tasude kogusumma ja tegevuste arv, mille eest seda maksti 
6. kõik teenustasud, vahendustasud või maksud, mille platvorm igas kvartalis teenusepakkujale makstud kogusummast maha arvas. 

Sealjuures peab platvorm esitama samaväärset informatsiooni ka enda kohta, sh kõigi veebipõhiste platvormide nimed, mida ta tegelikult haldab.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum