Koroonaviirus ja palgapäev: majanduslikud leevendusmeetmed seoses eriolukorraga

Koroonaviiruse levik on tekitanud palju ärevust ja ebakindlust nii majanduse kui ka töökohtadega seoses.

Eesti valitsus on kriisiolukorras ulatanud Eesti tööinimestele ja ettevõtetele abikäe ning kiitnud heaks majanduslike meetmete paketi väärtuses 2 miljardit eurot, mis moodustab ligi 7% Eesti SKP-st. Töötajaid puudutavad meetmed on paketis eelkõige Eesti Töötukassa tööturu toetus ja haigushüvitised.

Näiteks maksab Töötukassa hüvitist töötajatele, kelle tööandjate tegevus on COVID-19 viiruse tõttu märkimisväärselt häiritud. Töötukassa hüvitab 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust, kuid mitte rohkem, kui 1000 eurot brutosummana.

Tööandjal on omakorda kohustus maksta  töötajale töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana. Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.

Hüvitise saamiseks peab tööandja vastama vähemalt kahele tingimusele kolmest, mida nimetatakse 30-30-30 tingimuseks:

  • ettevõtte käive või selle puudumisel tulu peab olema langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga;
  • tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest tööd anda ja tööandja kohaldab töölepingu seaduse § 35 või § 37;
  • tööandja on vähemalt 30%-l töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% ulatuses või Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani.

Hüvitist saab taotleda alates aprillist esitades avalduse Töötukassale iga kalendrikuu kohta eraldi. Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi jooksul (1. märtsist 31. maini). Väljamaksed toimuvad otse töötajatele kuni 30. juunini 2020.

Lisaks, kui üldreeglina töötajale kolme esimese haiguspäeva eest hüvitist ei maksta, siis täiendava leevendusmeetmena hüvitab riik märtsist maini töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede osas.

Ka see torm möödub. Seni aga peaksid riigipoolsed meetmed aitama  säilitada töötajate töötasu ja vältida koondamisi ning leevendama tööandjate majanduslikku lööki.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum