Andmekaitsekoolitus keskendub GDPRi (Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruse) olulisusele ja isikuandmete kaitserakendamisele ettevõtte kontekstis. Koolituse käigus saate teada, kuidas kohandada oma ettevõtte andmetekaitse korraldust vastavalt GDPR nõuetele. Koolitus hõlmab ka olulisi GDPR põhimõtteid ja parimaid tavasid.

  • Kuidas hinnata, kas teie ettevõtte andmetöötlus vastab GDPR-i isikuandmete kaitse nõuetele?

GDPR koolituse esimene osa keskendub sellele, kuidas hinnata oma ettevõtte andmetöötlust GDPR-i nõuete seisukohast. Õpime, millised on GDPR peamised põhimõtted ja millised õigused on andmesubjektidel. Lisaks uurime, millised on ettevõtte kohustused, andmekaitseametniku ülesanded ning andmesubjektidele vastamise reeglid. Samuti käsitleme andmekaitsealaste riskianalüüside tähtsust ja kuidas neid läbi viia. See osa aitab osalejatel mõista, kuidas oma ettevõtet auditeerida, et veenduda GDPR-i nõuete täitmises.

  • Kas teie ettevõtte protsessid ja andmebaasid vastavad GDPR-i tehnilistele ja juriidilistele nõuetele?

Teises osas uurime põhjalikult GDPR-i tehnilisi ja juriidilisi nõudeid praktikas ja õpime, kuidas kavandada andmetöötlust nii, et see vastaks GDPR-i põhimõtetele. Lisaks arutame, kuidas tagada isikuandmete õiguspärane töötlemine ning kuidas dokumenteerida ja säilitada vajalikke tõendeid, et vastata juriidilistele nõuetele.

  • On teil olemas GDPR-i nõuetele vastav mõjuhinnangu dokumentatsioon?

Koolituse kolmandas osas uurime GDPR-i mõjuhinnangu dokumentatsiooni olulisust ja kuidas seda korrektselt koostada ja säilitada. Selgitame, millal on vajalik mõjuhinnang ning millised on selle sisu ja struktuuri nõuded vastavalt GDPR-ile. Samuti keskendume mõjuhinnangu uuendamisele ja selle seostele privacy by design põhimõttega. Osalejad saavad teada, kuidas dokumenteerida ja hinnata andmetöötluse mõjusid nii organisatsiooni kui ka andmesubjektide jaoks ning kuidas järgida GDPR-i nõudeid selles kontekstis.

Kokkuvõttes annab see andmekaitsekoolitus osalejatele põhjaliku arusaama GDPR-i nõuetest, rõhutades nende õiguslikke aspekte. Osalejad saavad teadmisi, kuidas hinnata, kavandada ja dokumenteerida andmetöötlust vastavalt GDPR-i nõuetele ning kuidas tagada oma ettevõtte andmetöötlus GDPR-iga kooskõlas olevana. Samuti õpivad nad, kuidas luua ja säilitada vajalikku dokumentatsiooni ning kuidas vastata juriidilistele nõuetele ja auditeerimistele.

gdpr koolitus -Andres Ojaveer

Koolitaja: Andres Ojaver

Hedman advokaadibüroo andmekaitse nõunik Andres Ojaver nõustab advokaate peamiselt isikuandmete kaitse valdkonnas. Ta on omandanud maineka CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (iapp), mis on suurim ja põhjalikum info- ja privaatsusorganisatsioon maailmas. Selle serfitikaadi saamine näitab, et inimesel on põhjalikud GDPR-i teadmised, perspektiiv ja mõistmine, et tagada vastavus ja andmekaitse edu Euroopas.

Varasemalt on Andres töötanud järelevalvedirektorina Andmekaitse Inspektsioonis ning andmekaitseametnikuna (DPO) Telia Eestis. See positsioon oli tihedalt seotud välise koostöö ja andmekaitsega Euroopa tasandil, mis on andnud talle nii teoreetilise kui praktilise kogemuse isikuandmete kaitse nõuetest ning nende rakendamisest organisatsioonis. Andres on ka  külalislektoriks Tallinna Tehnikaülikoolis osaledes isikuandmete kaitse eksperttasemel täiendkoolitustel.

GDPR - Toomas Seppel

Koolitaja: Toomas Seppel

Hedman advokaadibüroo partner Toomas Seppel nõustab kliente tarkvarapõhistele teenustele kohalduvate EL-i seaduste küsimustes. Samuti nõustab ta uute tehnoloogiate turule toomise ja uutele äriturgudele laienemise ning krüptorahal põhinevate mudelite ja token’ite avaliku pakkumise (ICO) teemadel. Toomas on tootejuht legal tech ettevõttes GDPR Register, mis pakub tarkvaratööriista tagamaks vastavus andmekaitse üldmäärusega.

Samuti juhendab ta aktiivselt iduettevõtteid programmides, nagu PrototronClimate Launchpad ja Tehnopol.

Võtke meiega ühendust

Leidsite sobiva koolituse või soovite rohkem infot?

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum