Andmekaitse koolitus keskendub GDPRi (Euroopa Liidu üldandmekaitse määruse) olulisusele ja selle rakendamisele ettevõtte kontekstis. Koolituse käigus saate teada, kuidas kohandada oma ettevõtte andmekaitsepoliitikat vastavalt GDPR nõuetele. Koolitus hõlmab ka olulisi GDPR põhimõtteid ja parimaid tavasid.

  • Kuidas hinnata, kas teie ettevõtte andmetöötlus vastab GDPR-i nõuetele?

Koolituse esimene osa keskendub sellele, kuidas hinnata oma ettevõtte andmetöötlust GDPR-i nõuete seisukohast. Õpime, millised on GDPR peamised põhimõtted ja millised õigused on andmesubjektidel. Lisaks uurime, millised on ettevõtte kohustused andmekaitseametniku nimetamisel ning andmeõiguste subjektidele vastamisel. Samuti käsitleme andmekaitsealaste riskianalüüside tähtsust ja kuidas neid läbi viia. See osa aitab osalejatel mõista, kuidas oma ettevõtet auditeerida, et veenduda GDPR-i nõuete täitmisel.

  • Kas teie ettevõtte tarkvaralahendused ja andmebaasid vastavad GDPR-i tehnilistele ja juriidilistele nõuetele?

Teises osas uurime põhjalikult GDPR-i tehnilisi ja juriidilisi nõudeid seoses ettevõtte tarkvaralahenduste ja andmebaasidega. Õpime, kuidas kavandada andmetöötlust nii, et see vastaks GDPR-i põhimõtetele, sealhulgas andmekaitsespetsifikatsioonidele ja andmeturbele. Lisaks arutame, kuidas tagada andmete õiguspärane töötlemine ning kuidas dokumenteerida ja säilitada vajalikke tõendeid, et vastata juriidilistele nõuetele. Osalejad saavad teada, kuidas kohandada oma tehnilist ja õiguslikku infrastruktuuri vastavalt GDPR-i vajadustele.

  • On teil olemas GDPR-i nõuetele vastav mõjuhinnangu dokumentatsioon?

Kolmandas osas uurime GDPR-i mõjuhinnangu dokumentatsiooni olulisust ja kuidas seda korrektselt koostada ja säilitada. Selgitame, millal on vajalik mõjuhinnang ning millised on selle sisu ja struktuuri nõuded vastavalt GDPR-ile. Samuti keskendume mõjuhinnangu värskendamisele ja selle seostele andmekaitsealaste riskide analüüsiga. Osalejad saavad teada, kuidas dokumenteerida ja hinnata andmetöötluse mõjusid nii organisatsiooni kui ka andmesubjektide jaoks ning kuidas järgida GDPR-i nõudeid selles kontekstis.

Kokkuvõttes annab see koolitus osalejatele põhjaliku arusaama GDPR-i nõuetest, rõhutades nende õiguslikke aspekte. Osalejad saavad teadmisi, kuidas hinnata, kavandada ja dokumenteerida andmetöötlust vastavalt GDPR-i nõuetele ning kuidas tagada oma ettevõtte andmetöötlus GDPR-iga kooskõlas olevana. Samuti õpivad nad, kuidas luua ja säilitada vajalikku dokumentatsiooni ning kuidas vastata juriidilistele nõuetele ja auditeerimistele.

gdpr koolitus -Andres Ojaveer

Koolitaja: Andres Ojaveer

Hedman advokaadibüroo andmekaitse nõunik Andres Ojaveer nõustab advokaate peamiselt isikuandmete kaitse valdkonnas. Ta on omandanud maineka CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (iapp), mis on suurim ja põhjalikum info- ja privaatsusorganisatsioon maailmas. Selle serfitikaadi saamine näitab, et inimesel on põhjalikud GDPR-i teadmised, perspektiiv ja mõistmine, et tagada vastavus ja andmekaitse edu Euroopas.

Varasemalt on Andres töötanud järelevalvedirektorina Andmekaitse Inspektsioonis ning andmekaitseametnikuna (DPO) Telia Eestis. See positsioon oli tihedalt seotud välise koostöö ja andmekaitsega Euroopa tasandil, mis on andnud talle nii teoreetilise kui praktilise kogemuse isikuandmete kaitse nõuetest ning nende rakendamisest organisatsioonis. Andres on ka  külalislektoriks Tallinna Tehnikaülikoolis osaledes isikuandmete kaitse eksperttasemel täiendkoolitustel.

GDPR - Toomas Seppel

Koolitaja: Toomas Seppel

Hedman advokaadibüroo partner Toomas Seppel nõustab kliente tarkvarapõhistele teenustele kohalduvate EL-i seaduste küsimustes. Samuti nõustab ta uute tehnoloogiate turule toomise ja uutele äriturgudele laienemise ning krüptorahal põhinevate mudelite ja token’ite avaliku pakkumise (ICO) teemadel. Toomas on tootejuht legal tech ettevõttes GDPR Register, mis pakub tarkvaratööriista tagamaks vastavus andmekaitse üldmäärusega.

Samuti juhendab ta aktiivselt iduettevõtteid programmides, nagu PrototronClimate Launchpad ja Tehnopol.

Võtke meiega ühendust

Leidsite sobiva koolituse või soovite rohkem infot?

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum