Andmekaitseteenused

Hedman Partnersi andmekaitse advokaadid aitavad IT, B2B jaemüügi, e-kaubanduse, tervisetehnoloogia, turunduse, fin-tech ja teisi ettevõtteid andmekaitse (sealhulgas andmekaitse üldmääruse GDPR ja e-privaatsuse) nõuete rakendamisel. Pakume paindlikke andmekaitseametniku ehk andmekaitsespetsialisti koolitusi ja teenuseid vastavalt kliendi eripäradele.

Uute toodete või teenuste andmetöötluse kaardistamine

 • Abistamine isikuandmete kaardistamisel organisatsioonis;
 • Jätkusuutliku kaardistuse loomine, mida on võimalik lihtsasti vastavalt tegevuste muutustele täiendada. Selleks pakume ka SaaS (tarkvara) lahendust, mida saab kasutada ka dokumentide turvaliseks edastamiseks;
 • Ülevaate koostamine vajalikest tegevustest ja prioriteetidest võimalike puuduste kõrvaldamiseks.

Andmekaitsealane mõjuhinnang

 • Olemasolevate lahenduste mõju hindamine;
 • Andmetöötluse GDPR-i nõuetele vastavuse hindamine;
 • Ettevõtte tarkvaralahenduste ja andmebaaside GDPR-i tehnilistele ja juriidilistele nõuetele vastavuse hindamine;
 • GDPR-i nõuetele vastava mõjuhinnangu dokumentatsiooni koostamine.

Andmekaitsealane dokumentatsioon

 • Isikuandmete töötlemisülevaate  ja privaatsustingimuste koostamine, küpsiste (cookie) teavituste koostamine;
 • Nõusolekuvormide koostamine ja ärimudelisse sobitamine;
 • Sise-eeskirjade, sealhulgas seotud protsesside, koostamine;
 • Andmekaitsega seotud töösuhete dokumentatsiooni koostamine;
 • Andmetöötluslepingute (kontsernisisesed ja ettevõtte välised), vastutava töötleja ja volitatud töötleja lepingute ning tehniliste ja korralduslike meetmete koostamine (s.h andmete piiriülene edastamine).

Andmekaitsespetsialisti (DPO) teenus

 • GDPR-i ja muude asjakohaste õigusaktide nõuetele vastavuse tagamiseks on võimalik sisse osta DPO täisteenus või majasisese DPO nõustamise teenus;
 • Andmekaitseametnik juhendab organisatsiooni ja selle töötajaid ning nõustab neid GDPR-ist tulenevate andmekaitsekohustuste osas;
 • Andmekaitseametnik teostab seiret organisatsiooni GDPR-i ja andmekaitse sise-eeskirjadele ja protsessidele vastavuse osas;
 • Andmekaitseametnik on andmekaitseasutuste kontaktpunktiks kõigis andmekaitseküsimustes, sealhulgas isikuandmetega seotud rikkumisest teatamisel.

Riskihaldus ja andmeturve

 • Teadus- ja arendustegevuse meeskondade nõustamine arendusprotsessis;
 • Riskijuhtimine ja andmeturve;
 • Tehnilised ja korralduslikud meetmed;
 • Tarkvaralahenduste soovitamine (anonümiseerimine, krüpteerimine, töötlustoimingute registreerimine, nõusolekute haldamine, küpsised jne);
 • Isikuandmetega seotud rikkumisjuhtumite haldamine (nt aruandlus andmekaitseasutustele);
 • Isikuandmetega seotud rikkumisjuhtumitele reageerimine.

Andmekaitsespetsialisti (DPO) koolitus

 • Kliendi profiilil põhineva spetsiaalse DPO koolituse pakkumine;
 • Ettevõttele kohalduvate GDPR-i nõuete selgitamine DPO-le;
 • Organisatsiooni eripärasid arvestavad koolitused töötajatele. Valdkondlikud koolitused tagavad asjakohasema info (klienditeenindus, müügiosakond, turundusanalüütika, IT arendus, finants jne).

Esindamine isikuandmeid puudutavates vaidlustes

 • Andmetöötleja esindamine ja nõustamine andmekaitseõigust puudutavates järelevalve- ja kohtumenetlustes.
« Tagasi

Valmis alustama?

Kas oleme teis huvi äratanud? Kas teil on meile küsimusi? Kuidas saame aidata teil alustada?

Kui soovite meie teenuste kohta täpsustavaid küsimusi küsida, broneerige veebis kohtumine meie esindajatega. Meil oleks hea meel teiega tuttavaks saada ja oleme enda tutvustamise üle põnevil!

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia,
Teenusmajanduse Koda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum