Hedman esindas Justiitsministeeriumit vaidluses Eesti autorite ja esitajate seltsidega

Hedman nõustas ja esindas Justiitsministeeriumit pikaajalistes vaidlustes erinevate Eesti autorite ja esitajate ühingutega seoses „tühja kasseti“ tasudega perioodil 2014-2020.

Kokku oli kolm kohtukaasust (3-18-1490, 3-21-1661, 3-13-366).

Autorikaitseühingute poolt esitati Eesti valitsuse vastu nõue EL direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 2 punkti b rakendamata jätmise tõttu. Kohtuasjade puhul oli võtmeküsimuseks kahju ulatus ja hüvitise suurus. Nõue oli kokku umbes 50 miljonit eurot.

Asja lahendas lõpuks riigikohus ning autorikaitseühingute kasuks määras kohus neile kokku 6,43 miljonit eurot.

Klienti nõustab partner ja vandeadvokaat Toomas Seppel.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum