Hedman nõustab Eesti Kardiliitu

Hedmani vandeadvokaat Urmas Kiik saavutas Riigikohtus olulise võidu, millest saab teedrajav otsus spordiõiguses.

Eesti Autospordi Liit kehtestas 2021. aasta sügisel Hedmani kliendile Eesti Kardiliidule ja sellega seotud kahele eraisikule kolmeaastase spordikeelu nii Eestis kui rahvusvaheliselt, võttes neilt sellega õiguse tegeleda oma lemmikspordialaga nii treenerite kui ka võistluste korraldajatena. Huvitavaks tegi kaasuse aga fakt, et tegemist ei olnud autospordi liidu liikmetega, mistõttu ei olnud Hedmani klientidel võimalik pöörduda oma õiguste kaitseks spordialaliidu arbitraažikohtusse, nagu alaliidu reglement ette näeb.

Nii tekkiski juriidiline patiseis, kus ühelt poolt oli selge, et spordialaliit tegi kolmandate osapoolte kohta otsuse, mis kahjustab nende õigust spordialaga tegeleda, kuid kuna tegemist ei olnud alaliidu liikmetega, ei saanud kannatanud end kaitsta ega otsust vaidlustada, vaid pidid sellele alluma.

Klientide õiguse kaitseks pöördusime kohtusse.

Kuna seadus ei võimalda MTÜ välisel isikul vaidlustada MTÜ otsuseid, otsustasid kaks esimest kohtuastet, et Hedmani klientidel puudub antud vaidluses õiguslik huvi. Seda vaatamata sellele, et kõnealune otsus nende õigusi otseselt piirab.

Riigikohtuni jõudnud vaidluses tegi aga Riigikohus spordiõiguses pretsedenditu otsuse, et rahvuslik spordialaliit ei tohi oma monopoolset seisundit ja valitsevat mõju kasutades piirata kolmandate isikute õigust teha sporti ega otsustada selle üle, kes ja millistel tingimustel võib mingis spordivaldkonnas tegutseda. Kui spordiliit aga seda teeb, peab kannatanul olema võimalus kaitsta oma õigusi tavakohtus.

Riigikohus tühistas madalamate kohtuastmete määrused ja saatis Eesti Autospordi Liidu ja Eesti Kardiliidu vaidluse maakohtusse tagasi. Seega tuleb kohtutel kontrollida hagejate väiteid sisuliselt ja hinnata, kas need toovad kaasa liidu otsuse tühisuse või mitte.

Kohtumäärusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum