PRO BONO: Hedman Partners nõustab Lapse Heaolu Arengukeskust

Hedman Partners nõustab klienti pro bono korras ning koostas Lapse Heaolu Arengukeskusele isikuandmete töötlemise mõjuhinnangu, andmetöötluse teavituse ja andmetöötluslepingud, mille alusel toimub lastega perede andmete analüüs.

SA Lapse Heaolu Arengukeskus missiooniks on aidata kaasa lapse heaolu tagamisele ühiskonnas. Arengukeskus on kompetentsikeskus, mille tegevus on suunatud laste heaolu ohustavate riskide ennetamisele ja peresid toetava tegevuse tulemuslikkuse tõstmisele. Kogu tegevus ja planeeritavad sekkumised toimuvad lapse huvide kaitseks.

Klienti nõustas vandeadvokaat Toomas Seppel.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum