Hedman Partners nõustab Sutherland Global Services ettevõtet

Hedman Partners nõustab Sutherland Global Services’t, ülemaailmselt tegutsevat ja tunnustatud äriprotsesside juhtimise ja digitaliseerimisega tegelevat ettevõtet, Eesti õigust puudutavates küsimustes, sh äriõiguse, isikuandmete töötlemise ja tööõiguse küsimustes ning töövaidlustes.

Hedman Partners poolt nõustavad klienti partnerid Valter Võhma ja Toomas Seppel ning advokaat Kristel Tael-Same.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum