Mekaia osanike nõustamine

Hedman Partners advokaat Merlin Salvik nõustas lepingute koostamisel ja läbirääkimisel Eesti ühe suurema veebiarendusagentuuri Mekaia OÜ osanikke vähemusosaluse võõrandamise protsessis üle-Euroopalisele veebiarendusettevõttele Wunderkraut.

Lisainformatisoon tehingu kohta on saadaval arileht.ee ja Wunderkraut kodulehel.

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia,
Teenusmajanduse Koda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum