PRO BONO: Hedman Partners nõustab Uuskasutuskeskust

Hedman Partners nõustab Uuskasutuskeskust erinevates organisatsiooni- ja tööõigusalastes küsimustes. Oleme abistanud klienti üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisega seoses, uue mittetulundusühingu asutamisel ning andnud nõu kliendi nime ja kaubamärgi osas.

Lisaks abistasime klienti Covid-19 hädaolukorra ajal palga vähendamise teatiste koostamisega.

Viimati koostasime Uuskasutuskeskusele andmetöötlustoiminguteregistri ja töötajate isikuandmete töötlemise mõjuhinnangu.

Mittetulundusühing Uuskasutus on isemajandav sotsiaalne ettevõte, mille eesmärk on saata kasutatud asjad ringlusesse ning muuta uuskasutamine lihtsasti kättesaadavaks ja igapäevaseks kõikidele Eesti inimestele.  

Klienti nõustavad partner Toomas Seppel ning advokaat Kristel Tael-Same.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum