Abiks ministrile: mis on startup?

Startup (eesti keeles – iduettevõte) on Eesti seadusandja defineerinud välismaalaste seaduse paragrahv § 624 lõikes 2, mille tähenduses on tegemist alustava Eestis registreeritud äriühingule kuuluva majandusüksusega, mille eesmärk on suure globaalse kasvupotentsiaaliga, innovaatilise ning korratava ärimudeli väljatöötamine ja käivitamine, mis aitab oluliselt kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna arengule.

Iduettevõtluse definitsioon on loodud reguleerimaks iduettevõtte viisa programmi.

Iduettevõtte viisa programm on paindlikum regulatsioon Eestis töötamiseks iduettevõtlusega seotud välismaalastele, meelitamaks Eesti arengule vajalikke talente.

Iduettevõtte viisa võib olla lühiajaline (kuni kolm kuud) või pikaajaline (kuni 12 kuud), mida saab omakorda pikendada 183 päeva võrra. Pärast seda on võimalik taotleda tähtajalist elamisluba ettevõtluseks kuni viieks aastaks.

Kuidas saada iduettevõtjaks?

Igaüks võib olla iduettevõtja. Selleks aga, et saada viisa iduettevõtlusega tegelemiseks, tuleb esitada taotlus Startup Estonia veebilehel.

Taotluses tuleb üksiksasjalikult kirjeldada ettevõtet, ärimudelit ja meeskonda. Samuti tuleb vastata turgu, rahastuse ja strateegiat puudutavatele küsimustele. Kvalifitseerumiseks peab ettevõtel olema kas minimal viable product ehk minimaalne töötav toode või prototüüp. Ideefaasis olevate ettevõtete taotlusi läbi ei vaadata.

Taotlusele tuleks lisada ka info kodulehe kohta, pitch ehk esitlus ning taotleja CV või viide Linkedin profiilile.

Seda, kas ettevõte kvalifitseerub iduettevõtteks hindab valdkonnas tegutsevatest spetsialistidest koosnev eksperdikomisjon, kes teeb otsuse kümne tööpäeva jooksul. Iduettevõtted, kes osalevad usaldusväärsetes kiirendites, nagu Buildit Accelerator 2 ja Startup Wise Guys, võivad taotleda viisat ilma eksperdikomisjoni arvamuseta.

Pärast eksperdikomisjoni heakskiitu saab iduettevõtja taotleda Politsei- ja Piirivalveametilt viisa soodsamatel tingimustel.

Teistes Eesti seadustes iduettevõtte regulatsioone ei ole.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum