Solvumine võib maksta tuhandeid eurosid

Solvangud veebis võivad puudutada igaühte ning halvustav kommentaar internetis võib kirjutajale maksma minna tuhandeid eurosid. Lisaks solvamisele võib solvumiselgi olla tuhandetesse eurodesse küündiv hind.

Sapine kommentaar internetis võib kirjutajale maksma minna sadu või lausa tuhandeid eurosid, mida kohtu poolt solvunud kannatanule valurahaks välja mõistetakse. Kübersolvamisest ja selle võimalikest juriidilistest tagajärgedest on üsna palju kirjutatud, kuid solvavad kommentaarid ei ole internetist kadunud.

Kui mõni internetis kirjutatud kommentaar tundub solvav ja tekib soov solvajat advokaatide ja kohtute abil korrale kutsuda, tasub kõigepealt väga tõsiselt kaaluda, kas kohtutee ette võtmine tasub end ära ja teadvustada ka sellega kaasnevaid riske. Kannataja peab olema valmis ka kaotuseks ning enda ja teise poole kulude katmiseks. Ka pealtnäha lihtsa vaidluse kulud võivad paisuda üllatavalt kopsakaks.

Kohtumenetlusele kuluvad summad võivad küündida tuhandetesse eurodesse

Hiljuti jõudis minu töölauale ringkonnakohtu otsus, kus inimene tundis end solvatuna blogipostituse tõttu. Mõned laused tundusid talle ebaõiged ja solvavad ning ta võttis ette kohtutee nende ümberlükkamiseks. Kannataja nõudis ka kahju hüvitamist kohtu äranägemisel. Esimese ja teise astme kohtud midagi ebasündsat postituses ei leidnud ja andsid õiguse blogijale. Selle peale soovis hageja esitada kaebust riigikohtule, kuna ta polnud otsusega nõus. Otsusega tutvudes ei näinud ma olulisi möödapanekuid ning seetõttu ei olnud minu hinnangul ka mõtet riigikohtu poole pöördumiseks.

Ainuüksi maakohtus olid aga kostja kulud küündinud juba 15 000 euroni ning ta nõudis nende tasumist hagejalt. Hagejale jäid kaotusega kanda lisaks pettumusele ka kopsakad arved teda esindanud advokaadile ja kaasatud ekspertidele. Hageja õnneks kohtud küll vähendasid kostja kulusid, sest leiti, et need on ebamõistlikud suured, kuid ikkagi tuli hagejal kui kaotajal hüvitada kostjale ligi 7000 eurot. Seega ülejäänud summa jäi kostja kanda, kuigi ta võitis kohtuvaidluse.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum