Viivituses arvete ja võlgnikega tegelemine Eestis 

Ettevõtlusmaailmas on viivisarvete haldamine ja võlgnikega tegelemine vältimatu osa teekonnast. Eestis on maksekäsu kiirmenetluste arv tõusuteel, kohtutäituritel on käsil üle 400 000 täitemenetluse. Üllataval kombel on vaid umbes 6% kõigist võlgadest võlgnevused füüsilistele isikutele, kuna ülejäänud kohustused võlgnetakse juriidilistele isikutele. See muudab tasumata võlad ettevõtjate jaoks oluliseks probleemiks. Mida peaksite tegema, kui Eesti ettevõte on teile võlgu?  

  1. Alustage suhtlemist varakult: Alustage läbirääkimisi võimalikult varakult. Oluline on saata viivitamatult meeldetuletusi ja vajadusel pakkuda mõistlikku ajapikendust võla tasumiseks. Kogu suhtlus peaks olema kirjalik, et vältida võimalikke hilisemaid vaidlusi. Kuigi telefonivestlused võivad olla kasulikud, tuleb kõik kokkulepitud tingimused kirjalikult kinnitada. See on oluline ka aegumistähtaja pikendamiseks. Eestis on nõuete aegumistähtaeg kolm aastat, seega ei ole mõistlik liiga kaua oodata. 
  1. Küsige lisatagatist: Kohtumenetluste vältimiseks võite alati nõuda võla tagasimaksmiseks lisatagatist, näiteks garantiid, finantstagatist või hüpoteeki võla tagamiseks. Kokkuleppe sõlmimisel on erinevaid võimalusi, mida kaaluda.  
  1. Väiksemate nõuete puhul esitage nõue maksekäsu kiirmenetluses: Kuni 8000 euro suuruste nõuete (põhinõue pluss kõrvalnõuded) puhul saate esitada nõude maksekäsu kiirmenetluses. Maksekäsu kiirmenetluse riigilõiv on 3% nõude summast, mis on märkimisväärselt madalam kui tavalise kohtumenetlusega seotud lõivud. Taotluse esitamine on lihtne ja mis kõige tähtsam, te ei pea esitama tõendeid ega ulatuslikku juriidilist analüüsi olukorra kohta – peate lihtsalt viitama tasumata arvetele.  
  1. Suuremate nõuete puhul pöörduge kohtusse ja kaaluge ettevaatusabinõude taotlemist: Suuremate võlgade puhul kaaluge asja kohtusse viimist ja ettevaatusabinõude kohaldamise taotlemist. Kohus võib mõjuvatel põhjustel külmutada võlgniku pangakontod või kehtestada piiranguid võlgniku vara (kinnisvara jne) käsutamisele.  
  1. Otsige kompromissi ja kehtestage maksegraafik: Maksegraafikute üle võib pidada läbirääkimisi vaidluse mis tahes etapis. Isegi kui asi on jõudnud maksekäsu või kohtumenetluse staadiumisse, võite siiski jõuda kompromissile, mille kohus võib kinnitada. Maksegraafikuid saab koostada ka täitemenetluse ajal kohtutäituriga. Alati on mõistlik leida kokkulepe, mis rahuldab kõiki asjaosalisi. 
  1. Tehke kohtutäituriga koostööd: Kui nõue jõuab kohtutäiturini, tehke temaga koostööd. Võlausaldajatel võib olla võlgniku kohta rohkem teavet, kui kohtutäituril on võimalik saada. Näiteks, kas võlgnikul on väärtuslikku isiklikku vara, mida saab arestida, kas võlgniku äripartneritel on tasumata võlgasid, mida kohtutäitur saab sisse nõuda, või kas võlgnikul on  oodata tulu teatud projektidest. Tõhus täitemenetlus eeldab võlausaldaja ja kohtutäituri koostööd.  
  1. Pöörduge õigusabi saamiseks ekspertide poole: Iga riigi õigussüsteem ja seadused on ainulaadsed. On tungivalt soovitatav konsulteerida Eesti õigusnõustajatega, kes saavad aidata kindlaks määrata sobiva tegevussuuna, et kiirendada oma nõuete rahuldamist.  

Kokkuvõttes on viivisvõlgnevuses arvete haldamine ja võlgnikega tegelemine äritegevuse lahutamatu osa, kuid see ei pea olema üle jõu käiv. Varajane suhtluse alustamine, kompromisside otsimine ja koostöö juristidega aitab teil orienteeruda võlgade sissenõudmise keerulisel maastikul Eestis. Neid samme järgides saate suurendada oma võimalusi tasumata võlgnevuste õigeaegseks ja tõhusaks lahendamiseks. Advokaadibüroo Hedman aitab teid hea meelega kogu protsessi vältel. 

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum