Krüptovarade kaitse tagamine: Mida peaksite investorina teadma

Viimastel aastatel on Eestis toimunud märkimisväärne krüptoteenuste pakkujate buum, millega Eesti on positsioneerinud end krüptoraha entusiastide ja ettevõtete jaoks ihaldatud sihtkohaks. Ühelt poolt on ettevõtted saanud õigusruumi, mis on võimaldanud neil oma teenuseid seaduslikult pakkuda, teiselt poolt on tarbijad saanud suunata oma investeeringud usaldusväärses jurisdiktsioonis asutatud ettevõttesse.  

Seda kasvuspurti on siiski kahjustanud häkkerirünnakute murettekitav tõus, mitmed kõrgetasemelised pankrotijuhtumid ja kaotatud tegevusload, mis tähendab, et investorid peavad kiiresti mõistma ja navigeerima oma krüptovarade kindlustamise keerukust praegusel maastikul. 

Probleemide põhjused  

Tegevusloa omandamise Eestis tegi ettevõtete jaoks atraktiivseks suhteliselt leebe tegevuslubade väljastamise mehhanism. Enne 2022. aastat puudusid ranged nõuded või järelevalve krüptoteenuste pakkujate üle, mis viis nõrga nõuete täitmiseni. Selline keskkond on paratamatult sillutanud teed halbadele osalejatele turule sisenemiseks, luues investorite jaoks ebastabiilse ökosüsteemi.  

Praegu on Eesti tegevusloa alusel tegutsevaid teenusepakkujaid vähem kui sada. Kuna paljud menetlused on veel pooleli, ei ole kindel, kas kõik need ettevõtted jäävad lähiaastatel tegutsema.  

Krüptoturu õitseng ja leebe regulatsioon pakkusid üksustele vähe stiimuleid investeerida tehnoloogiasse ja turvalisusesse. See puudus tähendab sageli, et paljud platvormid võivad olla küberohtude suhtes haavatavad.   

Lisaks oleme näinud mitmeid krüptoettevõtteid, mis on üles ehitatud igavese kasvu ideele, mis on viinud ebareaalsete ärimudeliteni. Tagavaraplaanide või oluliste ettevõtte reservide puudumine suurendab riski veelgi. 

Kuidas puutub asjasse pankrotiseadus  

Krüptoteenuse pakkuja maksejõuetuse korral satub seda haldav ettevõte pankrotiseaduse reguleerimisalasse. Pankrotimenetluse võib algatada kas ettevõte ise (kui ta tuvastab, et ei suuda oma kohustusi täita) või võlausaldaja. Võlausaldaja, kes on tavaliselt platvormi kasutaja, võib algatada menetluse, kui ettevõte ei suuda oma kohustusi täita.   

Pankrotiavalduse vaatab läbi kohus ja määratakse ajutine haldur. Ajutise halduri peamine ülesanne on teha võlgniku varade inventuur, hinnata võlgniku finantsolukorda ja anda kohtule aru. Kui kohus leiab, et ettevõte on maksejõuetu, kuulutatakse välja pankrot. Pärast pankroti väljakuulutamist määrab kohus pankrotihalduri, kes võtab võlgniku vara üle ja haldab pankrotivara. Sel hetkel saavad teised võlausaldajad esitada oma nõuded ettevõtte vastu.   

Seaduse kohaselt müüakse pankrotivara enampakkumise teel vastavalt täitemenetluse seadustikule. Krüpto web3.0 ettevõtete puhul tekitab see mitmeid väljakutseid, mille hulka kuuluvad: 

  • Juurdepääs rahakottidele: arvestades erinevate krüptovarade detsentraliseeritud olemust, võib juurdepääs neile muutuda võimatuks, kui isik, kellel on juurdepääs rahakottidele, on pagenud peitu või lihtsalt ei tee koostööd. Eelkõige on mõistlikud lepingud automatiseeritud lepingud, mis töötavad plokiahela tehnoloogial ja ei vaja inimese sekkumist. See muudab aga ka nende muutmise või tühistamise raskeks, kui ettevõte neid oma tegevuses kasutab. 
  • Võlausaldajate esindamine: Eestis puudub praegu terviklik raamistik ühishagi esitamiseks, mis tähendab, et sarnaste nõuetega üksikisikud ei saa ühiselt kohtuvaidlusi kollektiivselt esitada. See puudus raskendab oluliselt kasutajate esindamist, sest iga nõue tuleb haldurile ja/või kohtule eraldi tõendada. Probleemi teeb keerulisemaks see, et menetluskeeleks on eesti keel, mis võib rahvusvaheliste investorite jaoks tekitada tõkkeid suhtluses. 
  • Nõuete hindamine: kliendi nõude tõendamine osutub samuti üheks väljakutseks. Kuidas tõestada veenvalt, et isikul oli nõue, kui nad kasutasid detsentraliseeritud teenuseid? Nõude tõendamist raskendab veelgi kasutajate usaldusväärse tuvastamise puudumine. 
  • Varade hindamine: puudub tunnustatud metoodika krüptovarade väärtuse hindamiseks. Kohtumenetlus peab toimuma eurodes, mis tähendab, et pooled võivad omavahel vaielda, et kohaldada neile kõige soodsamat vahetuskurssi.  
  • Enampakkumise korraldamine: traditsioonilise enampakkumise korraldamine krüptovarade müügiks võib olla praktikas võimatu. Seadus lubab pooltel siiski kokku leppida, et vara müüakse ilma oksjonita, kui vara müük muul viisil on tulusam. Sellise müügi korraldamine võib aga olla võimatu haldurile, kes tavaliselt ei ole krüptovara ekspert.  
  • Kohtuotsuste täitmine kolmandates riikides: EL pakub suhteliselt ulatuslikku raamistikku täitetoiminguteks erinevate ELi riikide vahel. Levinud on aga see, et krüptoteenused on levinud mitmes ELi-välises jurisdiktsioonis, mis tingib vajaduse kohtuotsuste tunnustamiseks ja täitmiseks välisriikide kohtute kaudu, mis ei pruugi Eesti ametiasutuste otsuseid kehtivana aktsepteerida. Samuti esineb isegi ELi piires märkimisväärseid raskusi, näiteks juurdepääsu saamine reguleeritud teenuste pakkujate juures olevatele kontodele.  
  • Pretsedendi puudumine: arvestades krüptoraha valdkonna suhtelist uudsust, puuduvad Eestis veel pretsedendid mitme eespool tõstatatud küsimuse lahendamiseks. Selle tulemusel on kohtumenetlused nendes küsimustes pikemad, kallimad ja söövad neidki väheseid varasid, mis on alles jäänud. 

Kuidas vähendada riske tsentraliseeritud teenuse puhul   

Kes otsustavad kasutada tsentraliseeritud teenust, peavad kindlaks tegema, et teenus on reguleeritud. Lisaks võib investoreid võimalike kahjude eest kaitsta nende bilansi mõistmine, nende ärimudeli usaldusväärsuse ja turvalisuse tagamise kohustuse kindlakstegemine. Hiljutised regulatiivsed muudatused Eestis on keskendunud investorite kaitse tagamisele, kuid need muudatused ei ole veel lõpule viidud. Edasised muudatused ELi tasandil krüptovaraturgude määruse (MiCA) raames suurendavad veelgi investorite kaitset, kuid need muudatused ei jõustu enne kui 2024. aasta keskpaigast kuni 2025. aasta alguseni. 

Kuidas vähendada riske detsentraliseeritud teenuse puhul  

Detsentraliseeritud mudeliga kaasnevad loomupärased riskid, kuid investorid saavad siiski võtta kasutusele ettevaatusabinõusid. Oluline on tagada, et platvormil on jõulised turvameetmed. Teenusetingimused, mis sageli tähelepanuta jäetakse, võivad mängida olulist rolli vaidluste lahendamisel ja riskide vähendamisel.  

Siiski tuleb meeles pidada, et kuigi reguleerimine võib tuua investorite jaoks teatava kaitsetaseme ja usalduse, ei taga see absoluutset turvalisust. Investorina tuleb alati ennetavalt tegutseda riskide mõistmiseks ja vähendamiseks.  

Kokkuvõte  

Krüptovarade kaitsmine Eestis või mujal nõuab regulatiivse maastiku, turudünaamika ja valitud platvormidega seotud riskide mõistmist. Kuigi krüptomaailm lubab tohutut tulu, on see võrdselt täis võimalikke lõkse. Teadlik lähenemine koos nõuetekohase hoolsusega võib aidata kaasa turvalisemale investeerimisreisile.  

Kas vajate oma krüptoprojektiga seoses juriidilist abi? Tutvu meie krüptoettevõtetele mõeldud õigusteenustega. Samuti saate tutvuda mõne meie varasema tööga siin. 

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum