Ettevõtte likvideerimine

Kui omanik ei soovi enam ettevõtet töös hoida, tasub ettevõtte tegevus omaniku vabatahtliku otsusega lõpetada. Vastasel juhul tuleb iga aastal kulutada närve ja raha nt tegevusetu ettevõtte majandusaruannete äriregistrile esitamisele.

Aruannete esitamata jätmine võib tuua kaasa trahve ettevõttele ja selle juhatusele, ning kohus võib ettevõtte sundlõpetada. Sundlõpetamisel, kui ettevõttele kuulub vara, võib sellega tehingute tegemine olla raskendatud.

Aeganõudva protsessi vaeva vähendavad asjatundjad

Vabatahtlikul likvideerimisel müüakse ettevõtte vara, rahuldatakse võlausaldajate nõuded ja jagatakse allesjäänud raha osanike vahel ning lõpptulemusena kustutatakse ettevõte äriregistrist. Likvideerimismenetluses on likvideerijatel hulk ülesandeid, mille korrektne lahendamine on oluline kõige kasulikuma lõpptulemuse saavutamiseks, mistõttu on mõistlik võtta appi kogenud asjatundjad.

Määra likvideerijad

Ettevõtte osanikud teevad lõpetamise otsuse, mis kantakse äriregistrisse koos likvideerijate määramise kandega. Likvideerijateks on tavaliselt juhatuse liikmed, kuid osanike otsusega võib määrata ka teisi pädevaid isikuid.

Likvideerijad koostavad likvideerimisaruande ja majandusaasta aruande, müüvad ettevõtte varad, nõuavad sisse võlad ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Kui kõigi nõuete rahuldamiseks varast ei piisa, on likvideerijad kohustatud esitama pankrotiavalduse kohtule.

Näide sellest, miks tuleks likvideerimisel pöörduda ekspertide poole, on tihti esinev olukord, kus menetluse käigus unustatakse võtta ühendust maksuhalduriga, et võimalusel taotleda ja saada tagasi ettevõtte ettemaksukontol olev raha.

Kui nõuete rahuldamise järel jääb vara üle

Kui kõik võlausaldajate nõuded saavad rahuldatud, koostavad likvideerijad koos ettevõtte raamatupidajaga likvideerimise lõppbilansi ja ettevõtte vara jaotusplaani. Tavapäraselt jaguneb allesjäänud vara või vara müügist saadud raha osanike vahel vastavalt nende osade nimiväärtusele.

Siin, enne vara lõplikku jagamist, on viimane hetk, kus osanikud võivad ettevõtte äriregistrist kustutamise asemel teha hoopis ettevõtte tegevuse jätkamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsuse.

Hedman aitab sind ettevõtte likvideerimisel

Kui eelnevaga seoses on küsimusi või seisab teil ees ettevõtte likvideerimisprotsess, on Hedmani advokaadid valmis teid nõustama. Võta meiega ühendust!

« Tagasi

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum