Ettevõtte müük: kuidas jõuda esialgsest huvist eduka lepingu sõlmimiseni?

Kui ettevõtte omanikul on tekkinud soov või vajadus ettevõttest väljuda, leidub selleks mitmeid variante. Kuid kõik neist hõlmavad mitmeid küsimusi, mis tuleb enne eduka tehinguni jõudmist lahendada.

Ettevõtte müügi struktureerimine

Esimene küsimus on – kuidas struktureerida tehingut? Selleks on mitmeid variante, võimalik on müüa:

  1. Ettevõtte osad ehk ettevõte kogu oma ajaloo, kohustuste ja õigustega. Näiteks: müüakse ettevõtte osad, äriregistris vahetub omanik.
  2. Vaid kindel osa ettevõtte varadest. Sellisel juhul lähevad ostjale üle vaid nende varadega seotud õigused ja kohustused. Näiteks müüakse ühe tootega seotud osakond, koos töötajate, lepingute ja nendega seotud laenukohustustega.
  3. Teostada seda intellektuaalomandi üleandmisena. Näiteks võõrandatakse ettevõtte poolt arendatud tarkvaraprogramm.

Need ei ole ainsad variandid ja võimalikud on ka kombinatsioonid erinevatest võimalustest. Nii ostja kui müüja seisukohast on oluline hind ja see, kuidas seda arvutatakse. Nagu tehingustruktuuri puhul, on ka siin võimalik kasutada erinevaid lähenemisi ning detailidele tuleb pöörata suurt tähelepanu, et lõpptulemus oleks rahuldav ja vastaks ootustele.

Ettevõtte müügi struktureerimisel on oluline tähelepanu pöörata ka maksustamisele – erinevad tehingud on maksustatavad erinevalt, samuti sõltub maksustamine sellest, kas ettevõtte müüjaks on eraisik või firma.

Ettevõtte müügiprotsessiga alusta varakult

Müüja peaks enne ettevõtte müügiprotsessiga alustama ettevalmistavate tegevustega pigem varem kui hiljem. Ettevalmistavaks tegevuseks on eelkõige kogu oma äritegevuse analüüs, avastatud puudujääkide korrigeerimine või riskide maandamine. Sellisel juhul läheb kogu müügiprotsess kiiremini ja arvestada saab väiksema aja- ja ressursikuluga.

Kaasa asjatundjad, et ettevõtte müük kulgeks sujuvalt

Nii ostja kui müüja poole pealt on tõenäoliselt vajadus kaasata protsessi oma ala asjatundjaid. Ei ole ebatavaline, kui kaasatud on nii õigus-, finants-, maksu- kui ka tehniline nõustaja. Heade ekspertide kaasamine võimaldab ettevõtte omanikul ka müügiprotsessi ajal tegeleda äritegevusega ning kasvatada väärtust ning tõestada ostjale, et tegemist on kõigile osapooltele kasumliku tehinguga.

Hedman aitab sul ettevõtte edukalt müüa

Kui eelnevaga seoses on küsimusi või on teil lähitulevikus plaanis ettevõtte müük, on Hedmani advokaadid valmis teid nõustama. Võta meiega ühendust!

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum