Euroopa Liit on jõudnud kokkuleppele tehisaru määruse üksikasjades

Euroopa Liidu liikmesriikide saadikud, keda ühiselt nimetatakse COREPERiks, on 2024. aasta 2. veebruari seisuga märkimisväärselt saavutanud kokkuleppe Euroopa Liidu tehisaru määruse (ELi tehisaru määrus ehk EU AI Act) suhtes. Kuigi see ei ole lõplik heakskiit, kujutab kokkulepe endast suurt edasiminekut, mis loob eeldused järgmisteks olulisteks sammudeks õigusloomeprotsessis. 

Määrus ootab nüüd edasist täpsustamist ja vastuvõtmist ELi seadusandjate poolt, et see saaks ametlikult jõustuda. Eeldatavasti kiidetakse seadus komiteede tasandil heaks järgmise kahe nädala jooksul. See samm hõlbustab otsustavat täiskogu hääletust Euroopa Parlamendis, mis peaks toimuma aprillis ja viib õigusakti ametliku jõustumise suunas.

Kõnealuse pöördelise õigusaktiga luuakse terviklik raamistik tehisaru reguleerimiseks kogu ELis. See on oluline samm selle suunas, et tehisaru tehnoloogiate arendamine ja kasutamine oleks tagatud  turvalisel, läbipaistval ja vastutustundlikul viisil.

Mida kujutab endast ELi tehisaru määrus?

Määruses liigitatakse tehisaru süsteemid vastavalt nende riskitasemele, alates piiratud riskist kuni keelatud riskini, kehtestades ranged nõuded suure riskiga tehisaru süsteemidele. Nende hulka kuuluvad kriitilised sektorid nagu tervishoid, eeskirjade loomine ja tööhõive, kus tehisaru süsteemid peavad järgima rangeid läbipaistvuse, andmehalduse ja inimeste tegevuse järelevalve standardeid. 

Kuna määrus ise ei ole veel jõustunud, on olemas puhveraeg enne kohustusliku täitmise algust. Parem on siiski kiiresti tegutseda, kui oodata hädapärase hetkeni. Advokaadibüroo Hedman soovitab kõigil ELis tehisaru arendavatel või kasutavatel organisatsioonidel alustada viivitamatult ettevalmistusi. Varajane nõuetele vastavus mitte ainult ei vähenda tulevaste õiguslike väljakutsete riski, vaid positsioneerib ettevõtted ka tehisaru tehnoloogia eetiliste rakendajate esirinnas.

Mis edasi?

Kas teie ettevõte tegeleb aktiivselt tehisaruga? Või püüate mõista ELi tehisaru määrust ja selle mõju teie ettevõttele? Siis on advokaadibüroo Hedman teie jaoks olemas. “ELi tehisaru määruse teksti lõpuleviimine ja viimistlemine on tehisaru reguleerimise jaoks pöördeline hetk,” ütleb advokaadibüroo Hedman partner Toomas Seppel. “Oleme pühendunud oma klientide juhendamisele selles uues regulatsioonis, tagades, et nad mitte ainult ei vasta määrusele, vaid ka kasutavad seda enda kasuks ära, et suurendada usaldust ja innovatsiooni oma tehisaru rakendustes.”

Advokaadibüroo Hedman pakub igakülgseid teenuseid, mis aitavad teil ELi tehisaru määruse keerukuses orienteeruda, tagades teie täieliku vastavuse juba enne regulatsiooni jõustumist. Meie eksperdid nõustavad kliente alates esialgsest riskihindamisest kuni täieliku vastavuse tagamise strateegia väljatöötamise  ja rakendamiseni.

Samal ajal arendame pidevalt oma teadmisi ja aktiivset kaasamõtlemist ja osalemist tehisaru valdkonnas. Näiteks kasutame oma teenuste osutamise parandamiseks tipptasemel keelemudelit Large Language Model (LLM), mis asub privaatses virtuaalserveris. 
Lisateabe saamiseks advokaadibüroo Hedman ja meie teenuste kohta või konsultatsiooni kokku leppimiseks tehisaru vastavuse osas võtke meiega ühendust.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum