AI regulatiivne vastavus

Pakume spetsiaalseid õigusteenuseid, et tagada teie tehisaru (AI) arendamise ja kasutamisega seotud tegevuse vastavus siseriiklikele ja ELi õigusaktidele. Meie teadmised AI-õiguse valdkonnas annavad teie ettevõttele võimaluse tegutseda ELis vastutustundlikult ja eetiliselt. Kuigi AI määrus ei ole veel jõustunud, annab sellega vastavusse viimine teie ettevõttele võimaluse olla regulatiivsete nõuete ja eetiliste tavade järgimises esirinnas.

Esialgne hindamine

Teostame esialgset hindamist:

 • Teie rollile AI määruse alusel kas olete teenuseosutaja, kasutuselevõtja, turustaja, importija või volitatud esindaja;
 • AI süsteemide klassifitseerimiseks keelatud, kõrge riskiga või piiratud riskiga süsteemideks;
 • Kas AI süsteem või mudel on AI määruse kohaselt üldotstarbeline tehisintellekti süsteem või mudel.

Edasine nõustamine põhineb esialgsest hinnangust saadud tulemustel.

Vastavus 

Nõustame kõrge ja piiratud riskiga süsteemide pakkujaid ja kasutajaid, et viia end AI määruse nõuetega vastavusse.
Töötame välja vastavusstrateegiaid, mis on olulised vastavusmeetmete varajase kasutuselevõtu jaoks, sealhulgas:

 • Riskijuhtimissüsteemid;
 • Andmete juhtimise ja haldamise tavad;
 • Tehniline dokumentatsioon;
 • Andmete säilitamise tavad;
 • Läbipaistvusmeetmed;
 • Täpsus, usaldusväärsuse ja küberturvalisuse meetmed.

Andmehaldus

Tegeleme andmehalduse ja eraelu puutumatuse probleemidega kooskõlas GDPRi ja muude asjakohaste eeskirjadega, tagades AI kasutamisel efektiivse riskijuhtimise.

Lepingud ja litsentsimine ELi kontekstis

Pakume AI-ga seotud lepingute koostamise ja läbivaatamise teenuseid ning nõustame kliente AI-ga seotud intellektuaalomandi õiguse küsimustes.

Kohtuvaidlused ja esindamine

Me esindame kliente suhtlemisel ametiasutustega ning pakume õigusabi kohtueelsete vaidluste korral. Samuti pakume õigusabi ja esindame kliente AI-ga seotud kohtuasjades.

Võta ühendust

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Meil oleks hea meel teiega tuttavaks saada ja oleme enda tutvustamise üle põnevil!  Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

  Hedman

  Meie kuuluvused:
  FinanceEstonia, Lexing®,
  Teenusmajanduse Koda,
  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
  EstVCA, EstBan, FECC,
  IBA & IBA European regional Forum