Uued ärimudelid

Aitame innovaatilistel ärimudelitel liikuda läbi seaduste labürindi selleks, et pakkuda turul oma tooteid ja teenuseid, olgu see seotud:

 • Uut tüüpi ühisrahastusteenuste pakkumisega;
 • Varade tokeniseerimisega;
 • Tegevuslubade taotlemisega innovaatiliste finants- või makseteenuste osutamiseks;
 • Tehisintellektil põhinevate analüütikavahendite regulatiivse vastavuse tagamisega;
 • Uute mobiilsusteenuste pakkumisega, näiteks peer-to-peer sõidujagamis- või kohaletoimetamisteenused;
 • Investeeringute kaasamisega läbi ICO või STO;
 • Detsentraliseeritud või automatiseeritud juhtimismudelil põhinevate ettevõtlusvormide loomisega;
 • Intellektuaalomandi jõustamise ja autoritasude kogumise jms jaoks plokiahelal põhinevate lahenduste pakkumisega.

Veendumaks, et seadused pigem võimaldavad, kui takistavad teie uue ärimudeli potentsiaali:

 • Mõistame kuidas kehtivad õigusaktid teie teenusele kohalduvad ja kaardistame sellega seonduvad riskid;
 • Konsulteerimine seadusandja või seaduste jõustamise eest vastutavate asutustega;
 • Aitame struktureerida teenuseid vastutusega seotud riskide maandamiseks;
 • Aitame kehtestada või sisse osta AML ja KYC-protseduure;
 • Tuvastame teenuse osutamiseks vajalikud litsentsid või tegevusload ja valmistame ette tegevusloa taotluse dokumentatsiooni;
 • Abistame riskianalüüsi koostamisel ja muude toimingutega, mida nõuab GDPR;
 • Viime teid kokku võimalike koostööpartneritega;
 • Osaleme aktiivselt õigusloome protsessis parema õigusliku raamistiku kujundamiseks;
 • Kindlustame, et teie uue ärimudeli potentsiaal ei takerdu õiguslike takistuste taha.

Me mõistame seaduseid, kui ka teie tehnoloogiat ja ettevõtte vajadusi. Mida keerulisem on õiguslik väljakutse, seda rohkem süttib meie silm!💡

« Tagasi
Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia,
Teenusmajanduse Koda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum