Millised võimalused on välismaalasele Eestis töötamiseks?

Nüüdseks on Eesti e-residentsuse programmist välja arenenud väga kiire ja mugav variant välismaalastele, kes tahavad Eestis asutada äriühingu ning seda täisdigitaalselt juhtida. Kuigi e-residentsus võimaldab asutatud äriühingut internet teel kontrollida, ei anna see asutajatele õigust Eestit külastada või siin pikemalt viibida, mis võib aga osutuda vajalikuks, kui äriühing aina enam areneb ning asutaja tahab sellele arengule kohapeal rohkem kaasa aidata. Selles artiklis anname ülevaate võimalustest, mida Eestis äriühingu asutanud välismaalased on enim kasutanud, et Eestit külastada või siin pikemalt viibida.

Iduettevõtte visa

Iduettevõtja viisa võimaldab mistahes iduettevõttena tunnustatud Eesti äriühingu asutajatel või omanikel Eestisse ümber asuda, võimaldades samal ajal ettevõttel hõlpsasti palgata ka Euroopa Liidu väliseid töötajaid, kuna seda tüüpi viisa antakse ka nimetatud idufirma töötajatele. Start-up-viisa on pikaajaline viisa, mis tähendab, et see antakse üheks aastaks ja seda on võimalik pikendada, kui ettevõte on endiselt ametlikult iduettevõttena tunnustatud.

Selle viisa tähtsaim eeldus on oma Eesti äriühingule ametliku iduettevõtte tunnustuse saamine, taotledes nn start-up staatust. Selle protsessi käigus tuleb esitada veebipõhine taotlus startup-komiteele, kes hindab ettevõtte ja tema toote/äri-mudeli üksikasju ning otsustab, kas see on uuenduslik ja skaleeritav.

Viisa taotlemise käigus tuleb esitada ka mitmesuguseid muid dokumente ja maksta riigilõivu.

Tööviisa

Nn tööviisa on pikaajalise viisa (D-viisa) vorm, mida antakse välismaalastele, kes kavatsevad Eestis töötada. See viisa antakse maksimaalselt 365 päevaks ja seda saab pikendada.

Tööviisa taotlemiseks peab taotleja esitama viisataotluse ja mitmesugused dokumendid. Kõige olulisem on, et taotleja peab esitama dokumendid, mis tõendavad tema töötamist Eestis – näiteks tööleping/tööleping. Ühtlasi peab Eesti ettevõtte taotleja töötamise Eestis eelnevalt registreerima.

Eesti tööviisa on alternatiiviks stardiviisale, kuigi eduka taotluse esitamisel tuleb esitada rohkem dokumente kui stardiviisa puhul. Taotlemise käigus tuleb maksta ka riigilõivu.

Tähtajaline elamisluba

Eesti elamisluba annab selle omanikule õiguse töötada Eestis. Elamisluba antakse välja maksimaalselt viieks aastaks ja seda saab pikendada.

Eesti elamisluba võib taotleda äriühingu asutajale või töötajale selle start-up staatuse alusel. Sarnaselt idufirmaviisaga on ka selleks vaja, et ettevõte oleks ametlikult idufirmaks tunnistatud Startup-komitee poolt.

Taotlemise protsessiga kaasneb erinevate dokumentide esitamine ja riigilõivu tasumine. Reeglina antakse enamikule elamisloa omanikele enne elamisloa saamist kõigepealt pikaajaline viisa.

Kokkuvõttes on Eestis töötamiseks mitmesuguseid võimalusi, eriti neile, kes on seotud pidevalt kasvava start-up-maailmaga. Kui vajate abi migratsiooniga seotud küsimustes, oleme hea meelega valmis teid nõustama.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum