Kas advokaadibüroo loomiseks peab olema jurist?

Kas advokaadi leidmiseks peab pöörduma õigusbüroosse? Kas jurist võib töötada advokaadibüroos? Kust saada Eestis õigusnõustamist? Kes üldse on jurist ning kes on advokaat?

Neile ja veelgi rohkematele küsimustele saadki kohe vastuse.

Advokaadi ja juristi vahe

Teeme kõigepealt selgeks, mis vahe on advokaadil ja juristil.

Advokaat on inimene, kes on

 1. saanud õigusalase kõrghariduse,
 2. sooritanud edukalt advokaadieksami,
 3. võetud vastu Eesti Advokatuuri liikmeks.

Advokaadi õiguseid ja kohustusi reguleerivad Eesti seadused.

Jurist  on inimene, kellel on õigusalased teadmised ning üldjuhul ka õigusalane haridus. Juristiks võib hakata sisuliselt igaüks, sest juristina tegutsemine ei ole seadusega reguleeritud.

Advokaadibüroo ja õigusbüroo

Advokaat töötab advokaadibüroos, jurist töötab õigusbüroos. Üldjuhul pakuvad mõlemad asutused sama teenust: õigusabi ning õigusnõustamist.

Advokaadil on Eestis aga rohkem õiguseid. Näiteks ei saa jurist klienti Riigikohtus esindada. Vandeadvokaat aga saab.

Kes töötab advokaadibüroos?

Selleks, et osutada advokaadi teenust advokaadibüroos, pead olema advokaat. Juristil on küll lubatud advokaadibüroos töötada, kuid sealjuures peab kliendile selge olema, et ta ei saa advokaadi teenust.

Miks palgata advokaat?

Advokaadi palkamiseks võib olla erinevaid põhjuseid. Esiteks oskab advokaat anda kliendile õigusalast nõu. Seda saab teha ka jurist. Enne kui otsustad aga juristilt õigusteenust osta, küsi näha tema koolilõputunnistust või teisi haridust ja teadmisi kinnitavaid dokumente.

Lisaks nõustamisele saab advokaat sind aidata ka järgmiste probleemide lahendamisel:

 • ühisvara jagamine,
 • abielulahutus,
 • laste hooldusõigus,
 • kindlustusjuhtumid,
 • lepingutest tulenevad vaidlused,
 • pärimisega seotud vaidlused,
 • vaidlused riigiasutustega,
 • siis, kui oled kriminaalasjas süüdistatav või kahtlustatav,
 • võlgade väljanõudmine.

Advokaadil on kontrollitud ning advokaadieksamiga tõestatavad õigusalased teadmised.
See tähendab, et advokaat

 • tunneb seadusi ning oskab selgitada menetluse käiku;
 • oskab seletada, kuidas ning millal kompromissi leida;
 • teab ning saab aru sinu võimalustest ja õigustest ning oskab vastata sinu küsimustele;
 • teeb tööd selle nimel, et leida sinu probleemile parim võimalik lahendus;
 • jälgib, et sinu õiguste vastu ei eksitaks ning et need oleksid kaitstud;
 • vajaduse korral esindab või kaitseb sind kohtus;
 • esitab sinu eest taotlused ning teeb sinu eest teised vajalikud juriidilised toimingud.

Lisaks aitab advokaat osapooli lepitada. Ta seisab sinu õiguste eest ning teeb kõik võimaliku, et probleeme ja vaidlusi ennetada.

Eesti populaarseimad advokaadibürood ja õigusbürood

Tahad saada õigusalast abi, kuid ei tea, kust seda leida? Toome välja Eesti tuntuimad advokaadi- ning õigusbürood.

Eesti advokaadibürood

Hedman Legal

Hedman Legal on üks Tallinna suurimaid advokaadibüroosid. Hiljuti toimunud Women in Business Law Awards EMEA nimetas Hedman Legali koguni Baltikumi parimate advokaadibüroode hulka.

Hedman Legalil on kontorid Tallinnas ja Helsingis. Firma teeb koostööd tehnoloogiasektori ettevõtete, investorite ja ettevõtjatega.

Sorainen

Sorainen on 400 advokaadiga üks Eesti suurimaid advokaadibüroosid. Sorainen on spetasialiseerunud äriõigusele ning ettevõte on lisaks Eestile esindatud ka Valgevenes, Lätis ja Leedus.

Eesti suurimad õigusbürood

HUGO Legal

HUGO Legal on Eestis loodud isufirma, mis keskendub õigustehnoloogiale. HUGO juristid on osutanud üle 100 000 tunni õigusabi 40 000 kliendile. Juristiga on võimalik suhelda nii näost näkku kui ka veebi-, video- või telefoninõustamise kaudu.

THEMIS Õigusbüroo

THEMIS õigusbüroo pakub nõustamist erinevates õigusvaldkondades, seal hulgas lepinguõiguses, maksuõiguses, tööõiguses ja IT-õiguses. Ettevõttel on üle 800 kliendi ning nende peakontor asub Tallinnas.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum