Maksuõigus

Hedman Partners on Teie heaks partneriks kõigis maksundusega seotud küsimustes. Meil on teadmised nii ettevõte kui eraisikute, nii Eesti-siseste kui ka rahvusvaheliste maksureeglite rakendamise kohta.

Tehingute planeerimine

 • Maksude planeerimine ja maksukulu optimeerimine;
 • Maksuriskide maandamine;
 • Turule sisenemise ja väljumise planeerimine;
 • Riigisisene ja piiriülene restruktureerimine;
 • Püsiva tegevuskoha riskide maandamine;
 • Alalise tegevuskoha riskide maandamine;
 • Käibemaksuküsimused;
 • Füüsilise isiku maksustamine;
 • Maksualane due diligence.

Tehingute dokumenteerimine

 • Tehingute dokumenteerimise juhendite koostamine;
 • Siirdehinna dokumenteerimine;
 • Lepingute maksuõiguslik hindamine ja täiendamine.

Tehingupartnerite valik

 • Tehingupartnerite tausta dokumenteerimine;
 • Juhendite koostamine tehingupartneritest tulenevate riskide maandamiseks.

Juhatuse liikme vastutus

 • Esindamine vastutusmenetluses;
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustust puudutava ennetava regulatsiooni loomine;
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustusega seotud dokumentide koostamine, hinnangute andmine lepingutele ja lepingute täiendamine.

Koolitused

 • Maksualased sisekoolitused;
 • Käitumisjuhis maksumenetluse korral;
 • Käibemaksu koolitus müügitöötajatele;
 • Ettevõtte tööeeskirjade ettevalmistamine (sõiduauto kasutamise reeglid, lähetuste korraldus);
 • Tehingupartnerite valiku kriteeriumid ja riskide maandamine.

Maksumenetlused

 • Esindamine MTA-ga suhtlemisel;
 • Registreerimistoimingud MTA-s;
 • Esindamine tagastusnõuete menetlustes, ettevõtluse kontrolli menetlustes, tööjõumaksude kontrollimenetlustes ning ettevõtte tulumaksu kontrollimenetlustes;
 • MTA-le esitatavate tõendite komplekteerimine;
 • Ennetav maksuaudit.

Maksuvõlad

 • Maksuvõlgade ajatamine;
 • Läbirääkimised MTA-ga;
 • Tagatiste seadmine.
« Tagasi
Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia,
Teenusmajanduse Koda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum