Kui palju maksab palgata puhkus?

Rasketel aegadel otsivad ettevõtted aktiivselt võimalusi kulusid kokku hoida ning üheks suuremaks kuluartikliks on paljudes sektorites tööjõud. Majandusraskuste korral on töötajatega käitumiseks palju erinevaid variante, millest raskeim on tõenäoliselt koondamine, aga saab ka vähendada töötasu või tööaega.

Üks variant koondamise vältimiseks on jõuda töötajaga kokkuleppele palgata puhkuse osas. See annab ettevõttele võimaluse töötajaga kokku leppida, et raskel ajal töötaja puhkab ning hiljem, kui majandusseis on parem, on töökoht teda ees ootamas.  

Selline kokkulepe peab siiski olema kahepoolne – kui tööandja tahab, et töötaja lihtsalt vähem tööl käiks, siis võib ta sellise korralduse anda, kuid peab töötajale ikkagi keskmist palka maksma.

Palgata puhkuses lepivad tööandja ja töötaja omavahel kokku, mingit survestamist toimuda ei tohiks. Põhjuseid palgata puhkuse soovimiseks võib olla mitmeid, nii töötajast kui tööandjast tulenevalt. Võimalik, et töötaja on saanud suurepärase puhkuse pakkumise, kuid põhipuhkuse päevad on juba ära kulutatud.

Võimalik, et soovitakse pühenduda õpingutele, kuid ei kvalifitseeruta õppepuhkust saama. Võimalik, et töötajal on eneseisolatsiooni kohustus, kuid puudub võimalus teha kaugtööd ja isolatsiooniperiood jäi puhkuse planeerimisel arvesse võtmata. Ka tööandja võib raskustesse sattuda ning loota, et palgata puhkuse kokkuleppega on võimalik vältida tulevasi karmimaid ümberkorraldusi või isegi koondamist.

Palgata puhkuse korral, nagu nimigi viitab, töötajale midagi ei maksta. Tavapärane maksuloogika ütleb, et kui väljamakset ei toimu, siis ei ole vajadust ka makse maksta. Paraku see päris täpselt nii ei ole.

Seadus näeb ette, et isegi kui töötasu töötajale ei maksta, siis sotsiaalmaksu miinimumkohustus tuleb sellegi poolest täita. Sotsiaalmaksu miinimumkohustus on vajalik selleks, et ei katkeks töötajate ravi- ega pensionikindlustus.

2021. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 584 eurot, seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 192,72 eurot kuus.

Juhul, kui töötaja ei tööta kalendrikuus ühtegi päeva, siis on kohustuslik märkida töölepingu peatumine tasustamata puhkuse tõttu ka töötajate registrisse, sest selle perioodi eest ei tasuta töötuskindlustusmakset ning seda ei võeta ka tööstaaži arvestusse.

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus tuleb kõne alla ainult töölepingu alusel töötajate palgata puhkuste korral. Juhul, kui palgata puhkust soovib töövõtu- või käsunduslepingu alusel töötav isik, siis väljamakse puudumisel maksusid maksma ei pea, küll aga peab siis arvestama võimalusega, et haiguskindlustus ja sotsiaalsed garantiid väljamaksete peatumise ajaks katkevad.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum