Preemiate maksustamine

Iga ettevõtja soov on olla efektiivne ja seeläbi oma äri võimalikult hästi arendada. Selle eesmärgi saavutamiseks on vajalik töötajate motivatsiooni hoidmine. Motivatsiooniteooriad räägivad erinevatest võimalustest, nii töötajast endast tulenevatest kui ka välistest faktoritest. Siiani aga ei saa üle ega ümber töötajate premeerimisest.

Premeerimise võimalusi on erinevaid, alustades heast sõnast ning lõpetadest 13nda palga või optsiooniprogrammidega. Olenevalt preemia liigist tuleb tähelepanelik olla erinevate maksuaspektide osas.

Preemiana võib tinglikult öeldes käsitleda igasugust tunnustamist, asutusesiseseid aukirjasid, karjäärivõimaluste pakkumist. Selline pigem psühholoogilist liiki preemia loomulikult maksustamisele ei kuulu. Küll aga tuleb maksuküsimused läbi kaaluda varaliste preemiate puhul.

Mitte-rahalised ja rahalised preemiad

Varalised preemiad jagunevad mitte-rahalisteks ja rahalisteks. Rahaliste preemiate maksustamine on lihtne, seda loetakse lihtsalt töötasu osaks ning maksustatakse täpselt nagu töötasu. Seega palgatõus heade tulemuste eest, kord kvartalis, poolaastas või aastas makstav lisatasu, müügitulemustelt makstav boonustasu – kõik need on tööandja vaatest võrdsed ning täpselt samasuguse maksukoormusega kui palk.

Natuke keerulisem on asi mitterahaliste preemiate puhul. Näiteks töötajale pakutav spa-pilet, kinkekaart või isegi puuviljakorv on põhimõtteliselt maksustatav erisoodustusena. Erisoodustuse puhul tuleb arvestada tulu- ja sotsiaalmaksu kuluga.

Näiteks töötajate premeerimisel jõuludeks 500 eurose kinkekaardiga, tuleb maksta tulumaksu 125 eurot – hüve suurus brutosummana on 625 eurot, millelt arvutatakse 20% tulumaksu. Lisaks tuleb ettevõttel tasuda 33% sotsiaalmaksu hüve brutosummalt ehk 625 eurolt, seega 206,20 eurot. Seega 500 euro suurune kinkekaart töötajale tähendab maksukulu 331,25 eurot.

Erireeglid

Erireeglid kehtivad osalusoptsiooni programmide puhul. Osalusoptsioon on populaarne võimalus töötajat heade tulemuste eest premeerida, jagades töötajatele ettevõtte osasid. Võimalik on siduda optsiooniprogrammid mingisuguse tulemuse saavutamisega töötaja isiklikul tasemel.

Optsioonid vastavad klassikalises mõttes erisoodustuse reeglitele, kuid enamus riike, sh Eesti, on neile kehtestanud erireeglid. Näiteks, kui optsioonid realiseeritakse 3 aastat peale andmist, siis osade omandamine töötajatele maksustatav ei ole. See võimaldab sellise pikaajalise preemia puhul ettevõttel maksukohustust vältida.

Maksustamisele kuulub tulevikus töötaja poolt osade müümisel saadav kasu. Optsioonide realiseerimisel saab töötajast ettevõtte omanik, seega tekib ka omanikutulu ehk dividendide saamise võimalus. Tegemist ei ole otseselt töötulemusega seotud preemiaga, aga dividendide näol saadav lisasissetulek tekitab tõenäoliselt töötajas siiski mingit lisamotivatsiooni ja huvi ettevõtte hea käekäigu osas.

Enamuse preemiate puhul on ettevõtte raamatupidaja suuteline detailid ise läbi mõtlema ja korrektselt maksureegleid järgima.

Siiski, osalusoptsioonide puhul tasub kindlasti teemat põhjalikumalt uurida ja kaasata ka maksunõustaja, et vältida ootamatuid täiendavaid probleeme.  

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum