Äriühinguõigus ning ühinemised ja omandamised

Teenindame oma kliente kõigis äriühinguõiguslikes küsimustes alates nõustamisest igapäevastes tegevustes ja lõpetades piiriüleste ühinemistehingute läbiviimiseni.

Müük ja omandamised

 • Ettevõtte ja äriühingute müümine või ostmine, sealhulgas müük juhtkonnale (MBO);
 • Äritegevuse analüüs (due diligence);
 • Läbirääkimised;
 • Kogu tehingu dokumentatsiooni ettevalmistamine;
 • Järelvalveasutustega suhtlemine ja kõigi muude toimingute tegemine kliendi jaoks soovitud tulemuse saavutamiseks.

Ühinemised, ümberkujundamised ja osanike või aktsionäride suhted

 • Ühinemised ja ümberkujundamised;
 • Piiriülesed ühinemised;
 • Ühisettevõtete asutamine ja lepingute koostamine;
 • Tütarettevõtete või filiaalide loomine, teise jurisdiktsiooni üleviimine (stock flips);
 • Kõik osanike või aktsionäride suhetega seotud küsimused, näiteks osanike või aktsionäride lepingute koostamine.

Finantseerimine ja suhted investoritega

 • Kõik finantseerimise ja investoritega seotud küsimused;
 • Läbirääkimised;
 • Tehingudokumentide ettevalmistamine, tehingu teostamine ja kõik eelnevaga seotud küsimused.

Üldine äriõigus

 • Ühingute asutamine;
 • Juhatuse liikme lepingute koostamine;
 • Üldkoosolekutel osalemine ja koosolekute protokollide koostamine;
 • Nõukogu koosolekud ja nende kohta otsuste koostamine;
 • Ühingu juhtimisel tekkivate jooksvate küsimuste lahendamine.
« Tagasi
Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia,
Teenusmajanduse Koda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum