Äriühinguõigus ning ühinemised ja omandamised

Teenindame oma kliente kõigis äriühinguõiguslikes küsimustes alates nõustamisest igapäevastes tegevustes ja lõpetades piiriüleste ühinemistehingute läbiviimiseni.

Äriühingu müük ja omandamine

 • Ettevõtte ja äriühingute müümine või ostmine, sealhulgas müük juhtkonnale (MBO);
 • Äritegevuse analüüs (due diligence);
 • Läbirääkimised;
 • Kogu tehingu dokumentatsiooni ettevalmistamine;
 • Järelvalveasutustega suhtlemine ja kõigi muude toimingute tegemine kliendi jaoks soovitud tulemuse saavutamiseks.

Äriühingute ühinemised, jagunemised ja ümberkujundamised ning osanike või aktsionäride suhted

 • Ühinemised, jagunemised ja ümberkujundamised; sh piiriülesed ühinemised, jagunemised ja ümberkujundamised;
 • Ühisettevõtete asutamine ja lepingute koostamine;
 • Tütarettevõtete või filiaalide loomine, teise jurisdiktsiooni üleviimine (stock flips);
 • Ühingute likvideerimine, pankrotimenetlus ja saneerimine;
 • Kõik osanike või aktsionäride suhetega seotud küsimused, näiteks osanike või aktsionäride lepingute koostamine.

Finantseerimine ja suhted investoritega

 • Kõik finantseerimise ja investoritega seotud küsimused;
 • Läbirääkimiste pidamine;
 • Tehingudokumentide ettevalmistamine, tehingu teostamine ja kõik eelnevaga seotud küsimused.

Üldine äriõigus

 • Äriühingu, sh osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu, usaldusühingu ja täisühingu asutamine;
 • Osa- või aktsiakapitali muudatustega seotud küsimused, sh konverteeritavate instrumentidega seotud nõustamine;
 • Juhatuse liikme lepingute koostamine;
 • Üldkoosolekutel osalemine ja koosolekute protokollide koostamine;
 • Nõukogu koosolekud ja nende kohta otsuste koostamine;
 • Ühingu juhtimisel tekkivate jooksvate küsimuste lahendamine;
 • Suhtlus Eesti äriregistriga ja abi registritoimingute tegemisel.

Äriõiguse teenuse kohta korduma kippuvad küsimused

Milliseid äriõiguse teenuseid pakub Hedman?

Hedman pakub põhjalikku nõustamist kõigis äriühinguõiguse valdkondades, alates äriühingu asutamisest ja igapäevase juhtimise nõustamisest kuni keerukate piiriüleste ühinemiste ja omandamistehinguteni. Teenused hõlmavad müüki ja omandamisi, ühinemisi, ümberkujundamisi, finantseerimist, investoritega suhtlemist ning üldist äriõigust, sealhulgas äriühingute asutamist ja põhikirja koostamist.

Kuidas saab Hedman aidata Euroopa Liidu äriõiguse küsimustes?

Hedman advokaadibürool on ulatuslikud teadmised ja kogemused Euroopa Liidu äriõiguse valdkonnas, aidates klientidel navigeerida EL-i keerukas regulatiivses keskkonnas. Teenused hõlmavad nõustamist seoses piiriüleste ühinemiste, äriühingu struktuuri optimeerimise, EL-i regulatsioonidele vastavuse ning Euroopa Liidu siseturul tegutsemisega seotud küsimustes.

Millist nõu annab Hedman äriühingu asutamisel?

Hedman nõustab kliente kõigis äriühingu asutamise etappides, sealhulgas äriühingu tüübi valikul (osaühing, täisühing, usaldusühing, aktsiaselts), põhikirja koostamisel, äriregistrisse kandmisel ning nõustab ka kapitali kaasamise ja aktsionäride lepingute koostamise küsimustes. Eesmärk on tagada, et teie äriühing oleks asutatud vastavalt kõigile kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele.

Kuidas toetab Hedman äriühinguid ühinemiste ja omandamiste protsessis?

Hedmani meeskond pakub terviklikku tuge ühinemiste ja omandamiste protsessis, sealhulgas tehingute struktureerimine, due diligence (äritegevuse analüüs), läbirääkimiste pidamine, tehingudokumentide ettevalmistamine ja järelvalveasutustega suhtlemine. Eesmärk on tagada sujuv protsess ja kaitsta teie äriühingu huve kogu tehingu vältel.

Millised on peamised kaalutlused äriühingu ümberkujundamisel?

Äriühingu ümberkujundamisel tuleb arvestada mitmete teguritega, sealhulgas äriühingu struktuuri ja eesmärkidega, maksuküsimustega, osanike ja aktsionäride huvidega ning kehtivate seaduste ja regulatsioonidega. Hedman aitab hinnata kõiki neid aspekte, pakkudes nõu parima strateegia valikul ja abistades ümberkujundamisprotsessi kõigis etappides.

Võta ühendust

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Meil oleks hea meel teiega tuttavaks saada ja oleme enda tutvustamise üle põnevil!  Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

  Hedman

  Meie kuuluvused:
  FinanceEstonia, Lexing®,
  Teenusmajanduse Koda,
  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
  EstVCA, EstBan, FECC,
  IBA & IBA European regional Forum