Tööõigus ja optsioonid

Nõustame äriühinguid ja eraisikuid erinevates tööõiguse küsimustes.

Värbamine

 • Tööjõu värabmiseks kõige sobivama lepingu soovitamine ja koostamine oma klientidele;
 • Töövõtulepingud;
 • Käsunduslepingud;
 • Töölepingud.

Võõrtööjõud ja töötajate liikumine

 • Nõustamine migratsiooniküsimustes;
 • Lühiajalise töötamise registreerimise avaldused;
 • Viisad, eelkõige viisa iduettevõtluseks või viisa kaugtöö tegemiseks;
 • e-Residentsuse küsimused;
 • Elamisload, eelkõige elamisluba töötamiseks, iduettevõttes töötamiseks või ettevõtluseks seoses iduettevõtlusega, ettevõtluseks suurinvestorina või töötamiseks tippspetsialistina.

Töösuhteid reguleerivad dokumendid

 • Töölepingute koostamine;
 • Töökorralduse reeglid;
 • Ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu kokkulepped, mis vastavad kehtivatele seadustele ja on kohandatud ettevõtte vajadustele;
 • Töökohustuste rikkumist või töösuhete lõpetamist käsitlevate dokumentide koostamine;
 • Hoiatused;
 • Ülesütlemisavaldused;
 • Koondamisteated;
 • Lõpetamise kokkulepped.

Töötajate motivatsioonipaketid ja optsioonilepingud

 • Töötajat motivatsioonipakettide osas nõustamine ja nende sõnastamine;
 • Boonuse süsteemid;
 • Optsioonid.

Igapäevane nõustamine tööõigusalastes küsimustes

 • Nõustamine igapäevastes tööõigusalastes küsimustes;
 • Arvamuste andmine ja juhiste koostamine kohalduvate tööõigusalaste seaduste mõistmiseks ja järgimiseks.

Töövaidlused

 • Aitame ennetada vaidlusi aidates korrektsete dokumentide koostamisel ja nõustades igapäevastes küsimustes;
 • Töövaidluse korral kaardistame oma kliendi võimalikud alternatiivid ja riskid;
 • Abistame läbirääkimiste pidamistel kompromissi leidmiseks;
 • Esindame töövaidluskomisjonis ja kohtus.
« Tagasi
Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia,
Teenusmajanduse Koda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum