Tööõigus ja optsioonid

Nõustame äriühinguid ja eraisikuid erinevates tööõiguse küsimustes.

Värbamine

 • Tööjõu värabmiseks kõige sobivama lepingu soovitamine ja koostamine oma klientidele;
 • Töövõtulepingud;
 • Käsunduslepingud;
 • Töölepingud.

Võõrtööjõud ja töötajate liikumine

 • Nõustamine migratsiooniküsimustes;
 • Lühiajalise töötamise registreerimise avaldused;
 • Viisad, eelkõige viisa iduettevõtluseks või viisa kaugtöö tegemiseks;
 • e-Residentsuse küsimused;
 • Elamisload, eelkõige elamisluba töötamiseks, iduettevõttes töötamiseks või ettevõtluseks seoses iduettevõtlusega, ettevõtluseks suurinvestorina või töötamiseks tippspetsialistina.

Töösuhteid reguleerivad dokumendid

 • Töölepingute koostamine;
 • Töökorralduse reeglid;
 • Ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu kokkulepped, mis vastavad kehtivatele seadustele ja on kohandatud ettevõtte vajadustele;
 • Töökohustuste rikkumist või töösuhete lõpetamist käsitlevate dokumentide koostamine;
 • Hoiatused;
 • Ülesütlemisavaldused;
 • Koondamisteated;
 • Lõpetamise kokkulepped.

Töötajate motivatsioonipaketid ja optsioonilepingud

 • Töötajat motivatsioonipakettide osas nõustamine ja nende sõnastamine;
 • Boonuse süsteemid;
 • Optsioonid.

Igapäevane nõustamine tööõigusalastes küsimustes

 • Nõustamine igapäevastes tööõigusalastes küsimustes;
 • Arvamuste andmine ja juhiste koostamine kohalduvate tööõigusalaste seaduste mõistmiseks ja järgimiseks.

Töövaidlused

 • Aitame ennetada vaidlusi aidates korrektsete dokumentide koostamisel ja nõustades igapäevastes küsimustes;
 • Töövaidluse korral kaardistame oma kliendi võimalikud alternatiivid ja riskid;
 • Abistame läbirääkimiste pidamistel kompromissi leidmiseks;
 • Esindame töövaidluskomisjonis ja kohtus.
« Tagasi

Valmis alustama?

Kas oleme teis huvi äratanud? Kas teil on meile küsimusi? Kuidas saame aidata teil alustada?

Kui soovite meie teenuste kohta täpsustavaid küsimusi küsida, broneerige veebis kohtumine meie esindajatega. Meil oleks hea meel teiega tuttavaks saada ja oleme enda tutvustamise üle põnevil!

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia,
Teenusmajanduse Koda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum