Advokaat, vandeadvokaat ja jurist – mis vahe neil on?

Tihti arvatakse, et advokaat ja jurist on sünonüümid. Tegemist on aga väärarvamusega. Kui otsid õigusabi, on juristi, vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaadi erinevust oluline teada.

Kes on advokaat?

Advokaat on kvalifitseeritud asjatundja, kellel on vastav kutsetunnistus ja kes on advokatuuri liige. Et kontrollida, kas õigusteenust pakkuv isik on ka päriselt advokaat, otsi inimese nime Eesti Advokatuuri leheküljel.

Advokaat on omandanud õigusalase kõrghariduse ning sooritanud advokaadieksami. Advokaadid jagunevad vandeadvokaatideks ja vandeadvokaadi abideks. Advokaat töötab advokaadibüroos ning tema kohustused ja õigused on seadusega reguleeritud.

Õigusteenuseid võivad osutada ka kvalifitseerimata inimesed. Lugesid õigesti. Eestis pole ühtki seadust, mis ütleks, et inimene, kes pole advokatuuri liige ja kel pole vastavat kõrgharidust, ei tohiks pakkuda õigusteenuseid. See tähendab, et õigusbüroo võib avada ka inimene, kes on omandanud vaid põhihariduse.

Kes on jurist?

Jurist on inimene, kellel on üldjuhul õigusalane haridus ning õigusteadmised. Kuna juristina tegutsemine ei ole Eesti seadustega reguleeritud, ei määra tema kohustusi mitte keegi. Näiteks puudub juristidel järelevalve, erinevalt advokaatidest, kelle üle peab järelevalvet aukohus.

Juristil ei ole aga samad õigused, mis advokaadil. Sinu palgatud jurist võib olla geniaalne, kuid Riigikohtus ei tohi ta sind esindada. See tähendab, et kui soovid asjaga lõpuks kohtusse minna, on tõenäosus, et pead lõpuks siiski advokaadi palkama.

Kas jurist võib töötada advokaadibüroos?

Jah, jurist võib töötada advokaadibüroos, kuid ei tohi büroo alt juristina teenust osutada. Advokaadibüroos töötavad juristid abistavad advokaate õigusteenuse osutamisel.

 • Advokaadibüroo on asutus, kus osutavad teenust ainult advokaadid.
 • Õigusbüroo on asutus, kus osutavad teenust juristid.

Kes on vandeadvokaat?

Vandeadvokaat on advokaat, kes on sooritanud vandeadvokaadi eksami ning on tegutsenud enne seda vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi abina.

Vandeadvokaadi abi on isik, kes on sooritanud vandeadvokaadi abi eksami. Vandeadvokaadi abi tegutseb õigusteenuse osutamisel ainult vandeadvokaadi juhtimisel.

Kui vandeadvokaadil on esindusõigus kõigis Riigikohtu menetlustes, siis vandeadvokaadi abil on esindusõigus vaid valitud menetlustes.

Mis on advokaadi ja juristi vahe?

Nagu mainisime, on juristi ja advokaadi peamine vahe esindusõiguses. Kui vaatad sarnast tasu küsivat juristi ning advokaati, tasub teada, et saad advokaadiga lihtsalt sama hinna eest rohkem.

Advokaadil ning advokaadibürool mõlemal on vastavalt Eesti seadustele ka isiklik varaline vastutus. See tähendab, et advokaat on suure tõenäosusega rohkem motiveeritud oma tööd hästi tegema.

Advokaadi ja advokaadibüroo õigusi ja kohustusi reguleerivad põhjalikult advokatuuriseadus ja advokatuuri kehtestatud eeskirjad. Seega on advokaatidel otse õigusaktidest tulenevad kohustused, näiteks kohustus vältida huvide konflikti ja hoida kliendisuhtes saadud infot saladuses, lisaks on seadusega piiratud advokaadibüroo läbiotsimine. Advokatuur teeb kohustuste järgimise üle ka reaalset järelvalvet ning olulise rikkumise korral kaotab advokaat oma staatuse.

Juristid küsivad reeglina oma töö eest vähem kui advokaadid. Samas, nagu öeldud, saad advokaadi palgates täielikuma ja kindlama teenuse.

Mis on vandeadvokaadi ja vandeadvokaadi abi vahe?

Teeme puust ja punaseks ka vandeadvokaadi ning vandeadvokaadi abi vahe.

Vandeadvokaat

 • võib klienti esindada vaidlusorganites ning I ja II kohtuastmes,
 • võib klienti esindada Riigikohtu menetlustes,
 • ei vaja kliendi esindamiseks kohtult eraldi luba,
 • omab vähemalt magistrikraadi õigusteadustes,
 • on läbinud kutseeksami, kus on kontrollitud tema teadmisi ning oskuseid,
 • vastab advokatuuri rangetele moraali, eetika, kutseoskuste ja isikuomaduste nõuetele,
 • omab seadusega kaitstud konfidentsiaalsust,
 • peab seadusliku kohustusega vältima huvide konflikti,
 • allub advokatuuri aukohtu järelevalvele,
 • peab enda kutseoskusi ning teadmisi pidevalt täiendama,
 • vastutab oma tegevuse eest isikuliselt ning varaliselt.

Vandeadvokaadi abi

 • omab kõiki omadusi, mida vandeadvokaat, kuid ei tohi klienti esindada kõigis Riigikohtu menetlustes ( vaid ainult teatud menetlustes).

Kas valida jurist või advokaat?

Juristi palkamine võib sulle küll algselt raha kokku hoida, kuid saad vähema raha eest ka kehvema teenuse. Juristidele ei väljastata eraldi tegutsemisluba. See tähendab, et nad ei pea olema kvalifitseeritud sulle juriidilist nõu andma.

Tutvu Hedman advokaatidega!

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum