Advokaat, vandeadvokaat ja jurist – mis vahe neil on?

Tihti arvatakse, et advokaat ja jurist on sünonüümid. Tegemist on aga väärarvamusega. Kui otsid õigusabi, on advokaadi, juristi ning vandeadvokaadi erinevust oluline teada.

Kes on advokaat?

Advokaat on kvalifitseeritud asjatundja, kellel on ette näidata vastav sertifikaat. Et kontrollida, kas õigusteenust pakkuv isik on ka päriselt advokaat, otsi inimese nime Eesti Advokatuuri leheküljel.

Advokaat on omandanud õigusalase kõrghariduse ning sooritanud advokaadieksami. Advokaat töötab advokaadibüroos ning tema kohustused ning õigused on seadusega reguleeritud.

Õigusteenuseid võivad osutada ka kvalifitseerimata inimesed

Lugesid õigesti. Eestis pole ühtki seadust, mis ütleks, et inimene, kes pole kursis õigusseadustega ning kel pole vastavat kõrgharidust, ei tohiks pakkuda õigusteenuseid.

See tähendab, et õigusbüroo võib avada ka inimene, kes on omandanud vaid põhihariduse.

Kes on jurist?

Jurist on inimene, kellel on üldjuhul õigusalane haridus ning õigusteadmised. Kuna juristina tegutsemine ei ole Eesti seadustega reguleeritud, ei määra tema kohustusi mitte keegi.

Juristil ei ole aga samad õigused, mis advokaadil. Sinu palgatud jurist võib olla geniaalne, kuid Riigikohtus ei tohi ta sind esindada. See tähendab, et kui soovid asjaga lõpuks kohtusse minna, on tõenäosus, et pead lõpuks siiski advokaadi palkama.

Kas jurist võib töötada advokaadibüroos?

Jah, jurist võib töötada advokaadibüroos, kuid ei tohi büroo alt juristina teenust osutada.

 • Advokaadibüroo on asutus, kus osutavad teenust advokaadid.
 • Õigusbüroo on asutus, kus osutavad teenust juristid.

Kes on vandeadvokaat?

Vandeadvokaat on advokaat, kes on sooritanud vandeadvokaadieksami ning on tegutsenud enne seda vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi abina.

Vandeadvokaadi abi on isik, kes on sooritanud vandeadvokaadi abi eksami. Vandeadvokaadi abi tegutseb ainult kvalifitseeritud vandeadvokaadi juhtimisel.

Kui vandeadvokaadil on esindusõigus kõigis Riigikohtu menetlustes, siis vandeadvokaadi abil on esindusõigus vaid valitud menetlustes.

Mis on advokaadi ja juristi vahe?

Nagu mainisime, on juristi ja advokaadi peamine vahe esindusõiguses. Kui vaatad sarnast tasu küsivat juristi ning advokaati, tasub teada, et saad advokaadiga lihtsalt sama hinna eest rohkem.

Advokaadil ning advokaadibürool mõlemal on vastavalt Eesti seadustele ka isiklik varaline vastutus. See tähendab, et advokaat on suure tõenäosusega rohkem motiveeritud oma tööd hästi tegema.

Juristid küsivad reeglina oma töö eest vähem kui advokaadid. Samas, nagu öeldud, saad advokaadi palgates täielikuma teenuse.

Mis on vandeadvokaadi ja vandeadvokaadi abi vahe?

Teeme puust ja punaseks ka vandeadvokaadi ning vandeadvokaadi abi vahe.

Vandeadvokaat

 • võib klienti esindada vaidlusorganites ning I ja II kohtuastmes,
 • võib klienti esindada Riigikohtu menetlustes,
 • ei vaja kliendi esindamiseks kohtult eraldi luba,
 • omab vähemalt magistrikraadi õigusteadustes,
 • on läbinud kutseeksami, kus on kontrollitud tema teadmisi ning oskuseid,
 • vastab advokatuuri rangetele moraali, eetika, kutseoskuste ja isikuomaduste nõuetele,
 • omab seadusega kaitstud konfidentsiaalsust,
 • peab seadusliku kohustusega vältima huvide konflikti,
 • allub advokatuuri aukohtu järelvalvele,
 • peab enda kutseoskusi ning teadmisi pidevalt täiendama,
 • vastutab oma tegevuse eest isikuliselt ning varaliselt vähemalt 64 000 euro suuruses juhtumi kohta.

Vandeadvokaadi abi

 • omab kõiki omadusi, mida vandeadvokaat, kuid ei tohi klienti esindada kõigis Riigikohtu menetlustes ( vaid ainult teatud menetlustes).

Kas valida jurist või advokaat?

Juristi palkamine võib sulle küll algselt raha kokku hoida, kuid saad vähema raha eest ka kehvema teenuse. Juristi tegutsemisluba ei ole seadustega piiratud. See tähendab, et nad ei pea olema kvalifitseeritud sulle juriidilist nõu andma.

« Tagasi

Värskeimad uudised Hedman Partnersilt

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum