Käibemaks tõuseb kaks protsendipunkti

Nagu kirjutasime oma artiklis 2024. aastal jõustuvate seadusemuudatuste kohta, on tuleval aastal oodata mitmeid muudatusi. Üks olulisemaid muudatusi, mida tuleb arvesse võtta, on käibemaksu tõus.

Alates 01.01.2024. a on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel. See tähendab, et 2024. aastal tekkinud käivet maksustatakse 22 protsendiga. Selgitame mõnede näidete abil, mida tuleks alates uuest aastast käibemaksu arvestamisel tähele panna.

1. Käibe tekkimise hetk kaupade müügil

X müüb Y-le kauba, millele lisandub käibemaksu standardmäär.

X väljastab arve kogu kauba eest 2023. aastal, mille Y tasub 2023. aastal.

Kui Y tasub kaupade eest tervikuna 2023. aastal, tekib käive 2023. aastal ja kaupu maksustatakse 20% käibemaksumääraga. See kehtib ka juhul, kui Y tasub 2023. aastal, aga X annab kauba Y-le üle alles 2024. aastal.

X väljastab Y-le 50% ettemaksu arve 2023. aastal. Ülejäänud 50% tuleb Y-l tasuda 2024. aastal.

Ettemaksu osa maksustatakse 20% käibemaksumääraga. Ülejäänud osa käibest tekib 2024. aastal ja seda maksustatakse 22% käibemaksumääraga.

X väljastab Y-le arve 2024. aastal kogu kauba eest.

Kui Y tasub arve, tekib käive 2024. aastal ja seda maksustatakse 22% käibemaksumääraga.

X väljastab Y-le arve 2023. aastal, aga Y tasub arve ja saab kauba kätte 2024. aastal.

Arve väljastamisest käivet ei teki. Kui Y tasub 2024. aastal, tekib siis ka käive, mida maksustatakse 22% käibemaksumääraga.

X müüb Y-le kauba 2023. aastal. Y tagastab kauba 2024. aastal.

Kauba tagastamisel krediteeritakse varem väljastatud arvet. Kui müügiarvel on 20% maksumäär, kohaldub see ka kreeditarvele.

2. Käibe tekkimise hetk teenuste osutamisel

X osutab Y-le teenust vahemikus 11.2023 kuni 05.2024.

Y tasub kogu perioodi eest ettemaksuarvega.

Kui Y tasub kogu perioodi eest 2023. aastal, tekib käive 2023. aastal ja seda maksustatakse 20% käibemaksumääraga.

Y tasub perioodi lõpus kogu teenuse eest.

Kui Y tasub kogu perioodi eest 2024. aastal, tekib käive 2024. aastal ja seda maksustatakse 22% käibemaksumääraga. 

Y tasub iga kuu eest eraldi.

Sel juhul on viimane 20% käibemaksumääraga käive detsembris 2023. Arvetele alates jaanuarist 2024 tuleb märkida käibemaksumäär 22%.

Loodame, et need näited aitavad teil käibemaksu muudatusi paremini mõista. Kui soovite saada täiendavat nõu, võtke meiega ühendust.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum