3 näidet, kuidas originaalsus tagas autoriõiguse

Ühendkuningriigi kohtute praktikas on seoses ühe juhtumiga üles kerkinud autoriõiguslik küsimus, millele õigusliku vastuse otsimisel pöörduti ka Euroopa Liidu autoriõiguse poole. Millised on põhilised eeldused teose kaitsmiseks autoriõigusega Euroopa Liidus?

Originaalselt sõuad, autoriõigust kaitstes kaugele jõuad

Aastatel 1985-1987 lõi USA endine professionaalne sõudja John Duke veetakistusega sõudeergomeetri WaterRower, mille patent on nüüdseks aegunud. Ühendkuningriigi intellektuaalomandi kaitse kohus arutas võimalikust rikkumisest tulenevalt, kas WaterRower võiks olla ÜK autoriõiguse seadusega kaitstud kunstkäsitööteos.

Kohtunik leidis, et võib küll. WaterRoweris on koos nii piisaval määral käsitööoskust kui ka kunstilist meisterlikkust. Lisaks märkis kohtunik, et väga tõenäoliselt loetaks WaterRower ka ELi õiguse kohaselt originaalseks teoseks. Sellise hinnangu andmisel toetus kohtunik Euroopa Liidu Kohtu praktika seisukohast olulisele asjaolule, et teose loomisel oli Duke’il vaatamata tehnilistele piirangutele, mis kaasnevad sõudeergomeetri valmistamisega, siiski võimalik väljendada oma vabu ja loomingulisi valikuid ning luua originaalne teos.

John Duke’i loodud WaterRower (allikas).

Kõnealuse kiirotsusega vastas kohtunik väidetava rikkuja taotlusele, millega viimane palus jätta WaterRoweri hagi rahuldamata, ja lükkas ümber väite, et WaterRower ei saa mingil juhul olla autoriõigusega kaitstav kunstkäsitööteos (work of artistic craftsmanship). Seda, kas WaterRower tõesti on seaduse mõistes kunstkäsitööteos, otsustab ÜK kohtunik.

Väidetava autoriõiguse rikkuja sõudeergomeeter TOPIOM (allikas).

Ka disainilahendustele on ainus nõue originaalsus

Ühe viimaste aastate olulisema Euroopa Liidu Kohtu lahendina autoriõiguse valdkonnas võib välja tuua Cofemel’i rõivadisaini lahendi. Portugali kohus leidis, et tarbekunstiteostele, tööstusdisainilahendustele või disainiteostele laieneb autoriõiguse kaitse tingimusel, et need on algupärased, see tähendab, et need on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus, ilma et selleks oleks nõutav eriline esteetiline või kunstiline väärtus.

Seejärel asus nimetatud kohus seisukohale, et käesoleval juhul on asjaomased G‑Stari rõivamudelid ARC ja ROWDY autoriõigusega kaitstud teosed. Lõpuks leidis ta, et mõnede Cofemeli toodetud rõivastega rikutakse G‑Stari autoriõigusi. Euroopa Kohus selgitas, et disainilahenduste puhul tekib autoriõiguslik kaitse üksnes originaalsuse nõude täitmisel ja mitte mingil muul alusel, nt subjektiivne ilutunnetus. ELi liikmesriigid ei saa anda autoriõiguslikku kaitset disainilahendustele alusel, et neil on nt eriline esteetiline või kunstiline väärtus.

Vasakul G-Star Raw CV teksapüksid (originaalne teos) ja paremal Cofemeli teksad (allikas).

Tehnilised piirangud loomingus ei välista autoriõiguslikku kaitset

Kooskõlas Cofemel’iga kinnitas Euroopa Kohus kohtuasjas Brompton Bicycle’i ja Chedech/Get2Get’i vahel, et toode on intellektuaalsest loomingust tulenev originaalne teos, kui autor on seda luues väljendanud oma loomingulist võimet algupäraselt, tehes vabu ja loomingulisi valikuid, mille tulemusel peegeldab teos tema isikupära.

Jalgratas Brompton (allikas).

Seega võivad jalgratas ja selle funktsionaalne kuju olla autoriõigusliku kaitse all isegi siis, kui ratta spetsiifiline kuju on mingil määral vajalik kindla tehnilise tulemuse saavutamiseks, tingimusel, et see vastab eespool nimetatud originaalse toote kriteeriumidele.

Jalgratas Chedech (allikas).

WaterRoweri ja sarnaste juhtumite puhul on autori vaatest ELi õiguse kohaldamise eeliseks just see, et autoriõiguste tekkimiseks ongi vaja ainult originaalset teost ning hindama ei pea autori kavatsust või teose kunstilist väärtust.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum