Stopp, seisku AI!

Maailma mitmed eksperdid nõudsid kolmapäeval, et võimsate tehisintellekti (AI) süsteemide arendamisel tuleks teha paus, et tagada nende ohutus inimkonnale. Avalikule kirjale on seni alla kirjutanud üle tuhande inimese, sealhulgas Elon Musk ja Apple’i kaasasutaja Steve Wozniak, aga ka eestlasest Skype´i kaasasutaja Jaan Tallinn. 

«Inimeste suhtes konkurentsivõimelise intelligentsusega tehisintellekti süsteemid võivad kujutada endast sügavat ohtu ühiskonnale ja inimkonnale,» seisab kirjas, mis kannab pealkirja «Peatage hiiglaslikud tehisintellekti eksperimendid». Samas kirjas on mainitud, et tehisintellekti arendajad peavad koostööd tegema poliitikakujundajatega, et märkimisväärselt kiirendada tehisintellekti süsteemide ning suurte andmekogumite järelevalvet. Samuti peab rakendama päritolu ja märgistussüsteeme, et aidata vahet teha reaalse ja sünteetilise vahel.

Euroopa Liit on juba kaks aastat ette valmistanud tehisintellekti määrust (nn AI Act), mille eesmärgiks on reguleerida tehisintellekti arendamist ja kasutamist. Määrus peaks esialgse plaani kohaselt jõustuma 2025. aasta teises pooles. Ilmselt ei osanud enamus inimesi ette kujutada, et tehisintellekti areng on niivõrd kiire ja vajadus regulatsioonide järgi muutub niivõrd kriitilisemaks. Kas aga Euroopa Liidu kavandatav regulatsioon aitab leevendada avalikus kirjas märgitud hirme ja muresid? 

Osaliselt jah, nt tekib kohustus tehisintellekti kasutatavatel ettevõtetel lisada teavitus, et teenus toimub tehisintellektil. Seda tuleks teha süsteemidega: i) mis suhtlevad inimestega, ii) mida kasutatakse biomeetriliste andmete põhjal tunnete tuvastamiseks või sotsiaalsete kategooriatega seoste kindlaks tegemiseks või iii) mis loovad või muudavad sisu (süvavõltsingud). Lisaks peab inimesi teavitama sellest, kui nad suhtlevad tehisintellektisüsteemiga või nende tundeid või omadusi tuvastatakse automatiseeritud vahendite abil. 

Euroopa Liidus keelatakse selliste tehisintellektisüsteemide kasutusele võtmine ja kasutamine, mille eesmärk on moonutada inimeste käitumist ja millega võib tõenäoliselt põhjustada füüsilist või psühholoogilist kahju. Samuti sellised tehisintellektisüsteemid, mis kasutavad alalävisele tajule suunatud elemente, mida inimesed ei suuda tajuda, või kasutatakse ära laste haavatavust ja inimeste vanusest, füüsilisest või vaimsest võimetusest tulenevaid nõrku kohti. 

Tehisintellekti regulatsioon nõuab kõrge riskiga tehisintellektil põhinevate toodete põhjalikku testimist ja sertifitseerimist. See tähendab, et tehisintellekti arendajad peavad esitama tõendeid selle kohta, et sellised tooted on ohutud ja usaldusväärsed.

Pöördumises on väljendatud  hirmu mitteinimlike mõistuste ees, mis võivad inimesi lõpuks arvuliselt ületada, üle kavaldada ja asendada.  Samuti pakub allakirjutanutele muret tsivilisatsiooni hukk. Selle vastu tehisintellekti määrus rohtu ei paku. Seda peab tegema keegi teine.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum