​Kas oled kursis uue keelenõudega tähtajalise elamisloa pikendamisel Eestis töötamiseks?  

Eesti on viinud sisse olulise seadusemuudatuse, mis mõjutab välismaalasi, kes soovivad pikendada oma Eestis töötamiseks väljastatud tähtajalist elamisluba. Alates 2023. aasta juulist peavad kõik välismaalased, kes soovivad pikendada pärast 15. juulit 2018 esmakordselt väljastatud tähtajalist elamisluba, esitama tõendid eesti keele oskuse kohta vähemalt A2-tasemel.

Uut keelenõuet hakatakse kohaldama siis, kui välismaalane on elanud Eestis viis aastat järjest töötamiseks väljastatud tähtajalise elamisloa alusel. Elamisloa uuendamisel pärast viie aasta täitumist või uue töötamiseks mõeldud tähtajalise elamisloa taotlemisel peab välismaalane oma keeleoskuse tõendamiseks esitama ametliku tunnistuse eesti keele oskuse kohta vähemalt A2-tasemel.

Siiski on teatud töötamiseks antavate tähtajaliste elamislubade kategooriad uuest keelenõudest vabastatud. Keelenõuet ei kohaldata järgmistel alustel töötavate välismaalaste elamislubade pikendamisel:

  1. Euroopa Liidu (EL) sinise kaardi alusel töötamine
  2. Ettevõtte sees üleviidud töötajana töötamine
  3. Teadus- või uurimustöö tegemine ja akadeemiline tegevus (teadlased ja muud haridustöötajad)

Keelenõude eesmärk on aidata välismaalastel paremini integreeruda Eesti ühiskonda ja kohalikule tööturule. Valitsus loodab, et eesti keele miinimumtasemel oskuse nõude kehtestamisega saab välismaalasest pikaajaline Eesti riigi elanik oluliselt rohkem kaasa rääkida ja osaleda riigi sotsiaal- ja majanduselus. A2-taseme nõue loob tasakaalu integratsiooni hõlbustamise ja enamiku Eestis elavate välismaalastest töötajate ja nende perekondade jaoks saavutatava eesmärgi vahel.

Enamik välisriikide kodanikke, kes soovivad oma Eestis viibimist siin töötamise kaudu pikendada, peavad alustama eesti keele õppimist, et vastata uuele keelenõudele, kui nad veel sellel tasemel ei ole. Kuigi selline reegel võib tunduda keerulise väljakutsena, näitab see Eesti huvi kasvatada ühtset, keeleliselt lõimitud ühiskonda. Piisava ettevalmistusajaga peaksid välismaalastest elanikud olema võimelised saavutama vajaliku A2-taseme keeleoskuse, et jätkata Eestis elamist ja töötamist pikaajaliselt.

Kas soovite uuendada enda või oma töötajate tähtajalist elamisluba? Hedman advokaadibüroo aitab teil selles protsessis sujuvalt orienteeruda.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum