Google’i jälgedes: Kolmanda osapoole küpsiste järkjärguline kadumine

Küpsistevaba maailm on peaaegu kohal.

Continue reading

Majandusaasta aruande esitamine: pelgalt formaalsus või tegelike tagajärgedega toiming?

Millised on tagajärjed, kui majandusaasta aruanne esitatakse hilinemisega või üldse mitte?

Continue reading

Kuidas koostada käsunduslepingut: praktiline juhend ja nõuanded

Artiklis selgitame lähemalt käsunduslepingu olemust, põhilisi elemente ja olulisemaid tähelepanekuid, millega käsunduslepingu koostamisel arvestada.

Continue reading

Finantssektori küberturbe uus ajajärk Euroopa Liidus

Anname artiklis ülevaate, kuidas saab DORA tugevdama ELi finantsasutuste IT-turvalisust aastaks 2025.


Continue reading

Piiriülene laienemine: Fintech-sektori juriidilised ja regulatiivsed väljakutsed

Artiklis toome esile mõned levinumad väljakutsed, millega meie Eesti kliendid silmitsi seisavad.

Continue reading

Koodi kirjutamine tehisintellekti abil: autoriõiguste ja privaatsusega seotud keerukused

Kuna piirid inimeste ja masinate loovuse vahel on hägustumas, siis kes on AI-geneeritud koodi looja ning autoriõiguste omanik?


Continue reading

GDPR tähistab oma kuuendat aastapäeva

Olles märkimisväärselt ümber kujundanud ülemaailmse andmekaitse, tähistab GDPR oma kuuendat aastapäeva,

Continue reading

Aidake! Mu ühing on kustutatud! – Mida teha siis kui Eesti äriregister kustutab sinu ühingu?

Millised sammud on vajalikud ühingu ennistamiseks

Continue reading

ESG ja Andmekaitse seosed

Anname ülevaate kui oluline on ettevõtte tegevuste kooskõlastamine ESG põhimõtete ja regulatiivsete nõuetega, eriti andmekaitse ja keskkonnasäästlikkuse vaates

Continue reading

Millal pöörduda töövaidluskomisjoni?

Toome välja töövaidluse lahendamise korra ja tähtajad tööandjatele ja töötajatele Eestis

Continue reading

Koondamine – põhjalik juhend tööandjatele

Alljärgnevalt on toodud ülevaade põhilistest nõuetest, mida tööandja peaks töötaja koondamisel silmas pidama

Continue reading

Millised võimalused on välismaalasele Eestis töötamiseks?

Selles artiklis anname ülevaate võimalustest, mida Eestis äriühingu asutanud välismaalased on enim kasutanud, et Eestit külastada või siin pikemalt viibida

Continue reading

Investeerimislepingute Koostamine – Põhjalik Juhend

Selles artiklis tuuakse välja investeerimislepingute olulised elemendid, õiguslikud nüansid ja võimalikud lõksud

Continue reading

Ettevõtte müük: kuidas jõuda esialgsest huvist eduka lepingu sõlmimiseni?

Kui ettevõtte omanikul on tekkinud soov või vajadus ettevõttest väljuda, leidub selleks mitmeid variante. Kuid kõik neist hõlmavad mitmeid küsimusi, mis tuleb enne eduka tehinguni jõudmist lahendada

Continue reading

Krüptoraha ja maksud Eestis

Mõningad reeglid seoses krüpto maksustamisega on Eestis juba väljakujunenud, kuid edasisel praktika kujunemisel tuleb silma peal hoida

Continue reading

Laimamine – Kokkuvõttev ülevaade mittevaralise kahju hüvitamise nõuetest

Laimuvaidlused on tulnud, et jääda. Kohtu seisukoht on selge – laimamine ei ole aktsepteeritav ja selle eest tuleb vastutada

Continue reading

Maksehäired ja kuidas neist vabaneda – Advokaadibüroo soovitused

Viimane aeg oma võlad ning maksehäired kontrolli alla saada

Continue reading

Konverteeritav laen: kasud, riskid ja õiguslikud kaalutlused ettevõtjatele ja investoritele

Konverteeritav laen on unikaalne ja paindlik rahastamise võimalus, mis on muutunud populaarseks eriti alustavate ettevõtete seas

Continue reading

Kuidas koostada optsioonilepingut: üksikasjalik juhend, soovitused ja nõuanded

Millega optsiooniprogrammi ja -lepingute koostamisel arvestada

Continue reading

Euroopa Liit on jõudnud kokkuleppele tehisaru määruse üksikasjades

Määrus ootab nüüd edasist täpsustamist ja vastuvõtmist ELi seadusandjate poolt, et see saaks ametlikult jõustuda

Continue reading

Advokaat, vandeadvokaat ja jurist – mis vahe neil on?

Kui otsid õigusabi, on juristi, vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaadi erinevust oluline teada

Continue reading

Käibemaks tõuseb kaks protsendipunkti

Tuleval aastal oodata mitmeid muudatusi. Üks olulisemaid muudatusi, mida tuleb arvesse võtta, on käibemaksu tõus

Continue reading

Uuel aasal jõustuv seadusemuudatus võimaldab avalikkusel saada teavet isikute täitemenetlustest

Register peaks tööle hakkama 1. jaanuaril 2024

Continue reading

Euroopa Liit jõudis tehisaru määruses poliitilise kokkuleppeni 

AI määruse jõustamine sillutab teed tulevikule, kus tehisaru kasutatakse ELis vastutustundlikult

Continue reading

2024. aasta olulisimad seadusemuudatused Eesti ettevõtete ja üksikisikute jaoks

Käesolev juhend annab põhjaliku ülevaate peamistest uuel aastal jõustuvatest regulatiivsetest muudatustest

Continue reading

Kas jätan ettevõtte tühjana seisma või peaksin võtma ette selle likvideerimise?

Juriidiline isik lõpeb registrist kustutamisega, seda kas läbi omanike vabatahtliku otsuse või sundlõpetamisega kohtumääruse alusel

Continue reading

Biomeetriliste andmete ja eraelu puutumatusega seotud probleemid 

GDPR liigitab biomeetrilised andmed eriliigiliste isikuandmete kategooriasse. See tähendab, et üldreeglina biomeetrilisi andmeid töödelda ei tohi

Continue reading

Viivituses arvete ja võlgnikega tegelemine Eestis 

See muudab tasumata võlad ettevõtjate jaoks oluliseks probleemiks. Mida peaksite tegema, kui Eesti ettevõte on teile võlgu?

Continue reading

Krüptovarade kaitse tagamine: Mida peaksite investorina teadma

Investorid peavad kiiresti mõistma ja navigeerima oma krüptovarade kindlustamise keerukust praegusel maastikul

Continue reading

Veel mõni aeg tagasi vaadati ka advokaatide poolt nõudekirjade esitamisele halvasti. Nüüd on vastupidi

Continue reading

Mida peaksid Eesti ettevõtjad teadma seoses Euroopa Liidu välisinvesteeringute määrusega

Continue reading

Andmekaitsealasele rikkumisele reageerimise plaan: sammsammuline juhend ettevõtetele

Continue reading

Vii tehisintellekti revolutsioonis oma ettevõte uuele tasemele: eksperdid annavad juriidilist nõu ChatGPT ja DALL-E võimaluste kasutamiseks

Continue reading

Kelle tulu kohta peavad platvormid edaspidi Maksuametile teavet edastama?

Continue reading

Osanike nimekirja hakkab nüüd pidama Äriregister – keda see muudatus puudutab?

Continue reading

Magus äri päranditega. Inimesed on hädas võõrastega, kes ostavad üles pärandusi ja noolivad vaheltkasu

Continue reading

Miks osutub kinnisasja broneerimisleping alatihti tühiseks?

Continue reading

Mida peab teadma koondamisest, kui tööandja lõpetab töösuhte majanduslikel põhjustel?

Tööandjal võib tekkida õigus lepingu üles majanduslikel põhjustel. Aga mida peab sellisel juhul teadma töövõtja?

Continue reading

Krüptomaksud Eestis: Milliseid tehinguid peetakse krüptovaldkonnas maksuvabaks või nii-öelda mitte millekski?

Continue reading

Eesti ettevõtteid võivad oodata ees hiiglaslikud andmekaitsetrahvid

Continue reading

GDPR: ettevõtteid ja riigiasutusi on trahvitud ligi 3 miljardi euroga

GDPR trahvide statistika ei näita vähenemise märke. Isikuandmete kaitse nõude rikkumiste eest on ettevõtjaid ja riigiasutusi trahvitud 2,78 miljardi euroga.

Continue reading

Töötasu arestimise aktid: see on närvesööv lisatöö koorem raamatupidajatele

Continue reading

Mis muutub isikuandmete kaitses Google Analytics 4 tulekuga?

Mis muutub isikuandmete kaitses Google Analytics 4 tulekuga ja milliseid ennetavaid tegevusi tasuks teha?

Continue reading

Riigikohus: pangad ei saa enam põhjuseta klientidega lepinguid lõpetada

Continue reading

Stopp, seisku AI!

Continue reading

​Kas oled kursis uue keelenõudega tähtajalise elamisloa pikendamisel Eestis töötamiseks?  

Continue reading

GDPR trahvide statistika ei näita vähenemise märke

Isikuandmete rikkumise trahvid kasvavad. Järelvalve fookus liigub AI ja masinõppe valdkonna peale.

Continue reading

Kaubamärgi registreerimine ja kaitsmine

Ülevaatlik artikkel sellest, mis on kaubamärk, kuidas kontrollida, kas see on juba registreeritud ning mida teha oma kaubamärgi kaitsmiseks.

Continue reading

Hoiu-laenuühistuid ootavad ees mitmed seadusemuudatused

Continue reading

3 põhjust, miks ei ole mõistlik asutada (idu)firmat vaid ühe sendiga

Eestis saab nüüd OÜ asutada ka kõigest 1 eurosendiga. Me rivistame 3 põhjust, miks see hea idee ei ole.

Continue reading

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja toob töösuhetesse suurema paindlikkuse

Käesoleva aasta 24. detsembril jõustus uus töölepinguseaduse muudatus, millega kehtestatakse iseseisva otsustuspädevusega töötaja mõiste.

Continue reading

Krüptovaraturgude määrus (MiCA) – kauaoodatud, kuid kardetud

Eesti on saanud tuntuks kui üks rangemini reguleeritud jurisdiktsioon krüptoettevõtete asutamiseks.

Continue reading

Kas LinkedIn’i avalike profiilide andmeid tohib äritegevuseks koguda ja kasutada?

Hiljutine kohtulahend käsitleb analüütikaettevõtte hiQ Labs ja LinkedIn vahelist aastaid kestnud vaidlust.

Continue reading

Optsioonid ja abielu – kas töötajaga koos saab osanikuks ka abikaasa?

Abikaasade varade hulka võivad lisaks kinnisvarale, pottidele ja pannidele kuuluda ka töötajate motivatsioonipaketi raames jagatavad optsioonid ja osalused ettevõtetes.

Continue reading

Omakapital miinuses – kuidas taastada netovara?

Artiklis vaatleme lähemalt võimalust taastada netovara vabatahtliku reservkapitali kaudu.

Continue reading

3 näidet, kuidas originaalsus tagas autoriõiguse

Continue reading

Naised advokaadibüroode tipus: Merlin Seeman

Continue reading

GDPR andmekaitse audit – milleks ja millal seda vaja on?

Isikuandmete kaitse audit on üldjuhul keeruline ning aeganõudev protsess, mille edukus sõltub suuresti tellija ja ekspertide omavahelisest koostööst.

Continue reading

Trahvid andmekaitse nõuete rikkumise eest tegid uue rekordi

Selle aasta esimese kuue kuuga on Euroopa andmekaitse järelevalveasutuste poolt määratud kokku 221 trahvi kogusummaga 98,5 miljonit eurot. Ja trahvid on pigem kasvutrendis.

Continue reading

Töölepingu seaduse muudatused 2022

Meie advokaat Andres Kivi selgitab, millised on 3 olulisemat muudatust töölepingu seaduses.

Continue reading

Isikuandmete edastamine väljapoole EL-i vajab selle aasta lõpuks dokumentide uuendamist

EL-i ettevõtetest kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamisel on SCC-de uuendamine kindlasti vajalik.

Continue reading

Kuidas valida advokaadibürood?

Continue reading

Kas advokaadibüroo loomiseks peab olema jurist?

Continue reading

Tallinna parimad advokaadibürood

Continue reading

5 maailma suurimat advokaadibürood

Continue reading

Kuidas vahetada advokaadibürood?

Continue reading

Tarkvara maksustamine

Continue reading

Kas NFT platvorm vajab tegevusluba?

Continue reading

Isikuandmete maksustamine

Continue reading

Solvumine võib maksta tuhandeid eurosid

Continue reading

Mis on optsioon?

Optsioonid on mõeldud töötajate motiveerimiseks ning tööjõuvoolavuse vähendamiseks. Vaatleme, mida optsioonidega seoses tasuks teada.

Continue reading

Kas andmekaitse näitab oma hambaid?

Continue reading

Kui palju maksab palgata puhkus?

Continue reading

Preemiate maksustamine

Continue reading

Osalusoptsiooni maksustamine Eestis

Continue reading

Krüptoäri ja virtuaalvääringute tegevusload Eestis. Mida toob aasta 2022?

Continue reading

Mida peaksid teadma Google ReCaptchast kui kasutad seda oma veebilehel

Continue reading

Kas vajad kaubamärki?

Continue reading

Andmelekke ennetamiseks ja ulatuse vähendamiseks lähene teemale terviklikult ja süsteemselt

Continue reading

Kaugtöö ABC tööandjale | Kaugtöö kokkulepe ja riskide hindamine kodukontoris töötades

Continue reading

Eestis hakkab kehtima uus erakopeerimise hüvitise regulatsioon | Tühja kasseti tasu

Continue reading

Kuidas tutvustada tarbijale kasutustingimusi?

Continue reading

Clubhouse: sotsiaalmeedia uus tulija kannab endas privaatsusohte ka neile, kes seda ei kasuta

Continue reading

Kuidas pöörata IT ettevõttes GDPR nõuded enda kasuks?

Continue reading

Eluruumi üürileandja parendatud võimalused 2021. aastal | Remondifond

Continue reading

Mida teeb andmekaitsespetsialist (DPO) ja kellel teda aastal 2024 vaja on?

Continue reading

Summeeritud tööaeg – mida peab teadma tööandja?

Continue reading

Kuidas valida advokaadibürood?

Continue reading

Kas tööandja tohib töötajate jälgimiseks paigaldada videokaameraid?

Continue reading

Kas korteriühistu tohib paigaldada jälgimiskaamerat?

Continue reading

Mis on makseasutus, majandusagent ja e-raha asutus?

Continue reading

GDPRi trahvid on lähedal: Läti ettevõtet trahviti 150 000 euroga

Continue reading

Investeeringute kaasamist ja osalusoptsioonide kasutamist on lihtsustatud

Continue reading

Eestis varastatakse rohkem ideid kui tooteid

Continue reading

Isikuandmete kaitse keset näotuvastust ja sõrmejäljelugejaid

Continue reading

Katseajal töölepingu lõpetamine – Hedman Advokaadibüroo

Continue reading

Kas eriolukorras kinni pandud äri peab üüri maksma?

Continue reading

Töötaja isikuandmete kaitse eriolukorras

Continue reading

Kas autoriõiguste direktiiv kohaldub praktikas ka Eesti ettevõtjatele?

Continue reading

Kas linnukeste märkimine annab nõusoleku?

Continue reading

Näomaskide turustamise metsik lääs: Mida sa teadma peaksid?

Continue reading

Instagrami sisu kasutamine väljaspool Instagrami: mis on lubatud ja mis keelatud?

Continue reading

Koroonaviirus ja palgapäev: majanduslikud leevendusmeetmed seoses eriolukorraga

Continue reading

Kuidas tõendada vääramatu jõu vääramatust?

Continue reading

Mida peaksid teadma koroonaviiruse ajal koondamise kohta?

Continue reading

Koroonaviirus ja palgapäev: millal võib töötaja töötasu vähendada?

Continue reading

Kuidas näeks välja tööpäev, kui isikuandmete töötlus toimuks ühe päeva vältel?

Continue reading

Kas ja milliseid õigusi annab registreeritud elukoht?

Continue reading

Kui palju maksab solvamine?

Continue reading

Millal valida kuluka kohtuvaidluse asemel hoopis vahekohus?

Continue reading

Ettevõtja, tea: millistel tingimustel tohid töötaja isikuandmeid töödelda?

Continue reading

Kus võib Spotify taustaks mängida ja millal toob kaasa see rahanõude?

Continue reading

Küsi luba: Like-nupp veebilehel teeb sinust Facebookiga samaväärse andmetöötleja

Continue reading

Teaduse rahastamise leping ei olnud kuidagi siduv, pigem oli tegu sümboolse sammuga

Continue reading

GDPRi esimene aasta: palju õppimist ja 56 miljoni euro eest trahve

Continue reading

Millal võib riik koguda isikuandmeid?

Continue reading

Instagrammer, pane tähele: restoran võib sul ühe viibutusega keelata toidupildi jagamise

Continue reading

5 võimalust, kuidas Eesti firmad saaks välistööjõudu kasutada

Continue reading

10 laulu, mida enam õllereklaamis kasutada ei tohi

Continue reading

Kuidas saada lennufirmalt hüvitist, kui su lend hilineb?

Continue reading

Rainer Vakra jäi diplomist ilma: Kui kaua peab kodanik siis õieti riiki kartma?

Continue reading

Kes vastutab, kui “korralik” auto laguneb esimesel sajal kilomeetril?

Continue reading

Autoriõiguse seadused kehtivad ka supermodellidele

Continue reading

Kas tänaval viibivaid inimesi võib pildistada?

Continue reading

Varsti ei pea enam välismaal viibivad eestlased abiellumiseks kodumaale sõitma

Continue reading

Euroopa Liidu uus e-privaatsuse direktiiv kehtestas Facebookile ja Skype´ile karmid turvanõuded

Continue reading

Kas Eesti instagrammerid trikitavad reklaampostituste tegemisel seadusega?

Continue reading

Liquidation preference ehk eelisõigus likvideerimisjaotisele: kuhu kadus Ükssarviku 20 miljonit?

Continue reading

Krüptovarade amokkjooks läbi: Euroopa Liit suunab riike kontrolli poole

Continue reading

Geoblokeeringu kadumine: mis e-kaupleja jaoks muutub ja mis ei muutu?

Continue reading

Kas algoritm võib otsustada laenu saamise?

Continue reading

Kas e-sport on päriselt ka sport või hoopis hasartmäng?

Continue reading

Esimesed GDPR trahvid on siin: miljonid eurod ebapiisava selgituse eest

Continue reading

Miks ei tasu isikuandmete kaitsmisel üle piiri minna?

Continue reading

Keeruline seadusandlus: soola raputamise meetod on intellektuaalomand, määrdejuustu maitse aga mitte

Continue reading

Kuidas saada kontroll oma ettevõtete käsutuses olevate isikuandmete üle?

Continue reading

Abiks ministrile: mis on startup?

Continue reading

Kelmid esitlevad ennast investoritena varastatud identiteedi abil

Continue reading

FaceApp põrkus isikuandmetega. Mis on pildil valesti?

Continue reading

Iduettevõtja seitse võimalust raha kaasamiseks

Continue reading

Küpsiste paigaldamine nõuab kasutaja aktiivset nõusolekut

Continue reading

Ettevõtja ei pea kasutama võlgnike püüdmiseks rauda ja betooni

Continue reading

Tehisintellekt – üks suur mull? Hedman Partners kaas-korraldas konverentsi Berliinis

Continue reading

Alates 1. septembrist 2018 peavad kõik Eestis registreeritud äriühingud avaldama äriregistrile andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta

Continue reading

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum