Tehisintellekt – üks suur mull? Hedman Partners kaas-korraldas konverentsi Berliinis

22. novembril 2018 toimus Berliinis IBA korraldatud Euroopa Startup Konverents. Konverentsil osalesid advokaadibürood, juristid, akadeemikud ja teised Euroopa start-upide nõustamisega seotud ettevõtted.

Hedman Partnersil oli hea meel korraldada konverentsi üht paneelaruteludest, mis keskendus tehisintellekti tulevikule õigusvaldkonnas. Paneeli juhtis Yrjö Ojasaar, kes on Eesti äriringkondades kõrgelt hinnatud arvamusliider.

Teiste esinejate seas oli Müncheni Tehnikaülikooli akadeemik Ingo Glaser, kes uurib tehisintellekti kasutamist õiguslike analüüside ja prognooside tegemisel ning Marie Wennergren, Berliinis asuva Fly Venturesi investor, kes on investeerinud erinevatesse tehisintellektil põhinevatesse ettevõtetesse Euroopas.

Paneeldiskussioon triivis huvitavatele teemadele, arutati tehnoloogia spetsiifilisust, samuti sellega kaasnevaid puudusi ja piiranguid, mis kinnitasid juristidele nende positsiooni väärtuslikkust. Robotitel ei ole oskust analüüsida seadusi või kohtuvaidlusi, vaid pigem põhinevad prognoosid metaandmetel.

Robotid vajavad veel täiendamist, enne kui suudavad analüüsida teksti, teha otsuseid või seadustel põhinevaid prognoose ning täita juristide ülesandeid. Vaatamata sellele, on nad siiski väärtuslikud abilised, kuna pakuvad õiguslike protsesside ajal strateegiliselt väärtuslikke andmeid.

Paneelis jõuti ühisele järeldusele: järgmise kümnendi jooksul ei pea enamik juriste kartma, et neid oleks võimalik robotiga asendada. Kuigi hetkel piirdub tehisintellekti roll suures osas advokaadi tööd täiendavate ja korduvate elementide kasutamisega, siis täheldati ka huvitavaid arenguid seoses arveldusteabe jälgimisega ning andmete automaatse tuvastamise ja kategoriseerimisega.

Kui tehisintellekti funktsioonid liiguvad erinevate programmide haldusalasse, tekib advokaadil rohkem aega inimestega suhtlemiseks ja kliendiga vastastikuse mõistmise loomisele.

Kuigi juristid on tehnoloogilise arengu osas konservatiivsed, näitas paneelile pühendatud tähelepanu ja huvi arutelul advokaadibüroode valmisolekut kohaneda õigusteenuste tehnoloogiamahuka tulevikuga. Seda illustreerib veelgi asjaolu, et 2019. aastal Soulis toimuval IBA konverentsil on tugev fookus uutel õiguslikel tehnoloogiatel ja nende arendamisel.

Oleme tänulikud meie kolmele suurepärasele arutelul osalejale ja ka IBAle antud ürituse korraldamise eest, mis tõstatas huvitavaid ja olulisi kaalutlusi seoses õigusteenuse tulevikuga.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum