Alates 1. septembrist 2018 peavad kõik Eestis registreeritud äriühingud avaldama äriregistrile andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta

Kes on tegelik kasusaaja?

Äriühingu tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes omab äriühingus osalust otseselt või kaudselt. Otsene omamine tähendab, et füüsiline isik omab äriühingus rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust.

Kaudseks omamiseks on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab äriühingus enam kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust äriühing(ud), mis on füüsilise isiku kontrolli all.

Andmete esitamine

Äriühingul tuleb esitada tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed:

1. nimi, isikukood ja isikukoodi välja andnud riik (isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik), ja
2. andmed tema kontrolli teostamise viisi kohta.

Andmed saab esitada äriregistri infosüsteemi kaudu või notari vahendusel
Tegeliku kasusaaja andmed avalikustatakse äriregistri infosüsteemis.
Kui andmed tegeliku kasusaaja kohta muutuvad või ei ole õiged, tuleb äriühingu juhatusel 30 päeva jooksul uued andmed teatada. Kui aga andmed majandusaasta jooksul ei muutu, kinnitab juhatus andmete õigsust majandusaasta aruande esitamisel.

See tähendab, et äriühingud peavad dokumenteerima ja säilitama tegelike kasusaajate andmed, samuti andmed kõikide toimingute kohta, mida nad tegeliku kasusaaja tuvastamiseks on teinud.

Tähtajad

Äriregistris registreeritud äriühingud peavad andmed tegelike kasusaajate kohta esitama hiljemalt 31. oktoobriks 2018.

Peale 31. augustit 2018 asutatavate äriühingute tegelike kasusaajate andmed tuleb esitada koos äriregistrisse kandmise avaldusega.

Vastutus

Uute nõuete mitte järgimine (andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise) toob kaasa karistuse rahatrahvi näol.

Selleks on kuni 300 trahviühikut füüsilise isiku puhul ja kuni 32 000 eurot juriidilise isiku puhul. Rahatrahvi tasumine kohustuse täitmisest ei vabasta

Erandid

Nõue ei kohaldu korteriühistule, hooneühistule, reguleeritud turul noteeritud äriühingule ja sihtasutusele, kelle majandustegevuse eesmärk on põhikirjas määratud soodustatud isikute või isikute ringi huvides vara hoidmine või kogumine ja kellel puudub muu majandustegevus.

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust vandeadvokaat Valter Võhma’ga e-maili teel valter.vohma@hedman.ee.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum