Mis on makseasutus, majandusagent ja e-raha asutus?

Kui ettevõtja tegutseb finantstehnoloogia valdkonnas või vahendab makseid, siis tuleb lahendada küsimus – kas ettevõtja peab taotlema tegevusloa Finantsinspektsioonilt.

Selle jaoks tuleb hinnata, kas ettevõtja tegutseb kaubandusagendi, makseasutuse või e-raha asutusena Eesti makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (MERAS) alusel. MERAS on PSD2 direktiivi rakendav seadus, seega sarnased reeglid kohalduvad ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.

Makseasutus

Makseasutused on ühingud, mille püsiv tegevus on makseteenuste osutamine. Makseteenuse mõiste hõlmab: maksetehingute täitmine, sularahamaksed maksekontodele, sularaha maksekontodelt väljavõtmine, rahasiire jne.

Makseasutus saab teises EL liikmesriigis lihtsustatud korras asutada filiaali. Kui ettevõtjal on tegevusluba ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, saab ta oma tegevust laiendada ka teistesse liikmesriikidesse. Eestis tegutseb makseasutuse tegevusloa alusel nt Maksekeskus.

Makseasutusena tegutsemiseks Eestis nõutakse osakapitali või aktsiakapitali suuruseks vähemalt 20 000 eurot (kui ettevõte kavatseb osutada ainult rahaülekande teenuseid). Kõikide makseteenuste puhul peab osa- või aktsiakapital olema vähemalt 125 000 eurot. Lisaks tuleb esitada äriplaan, rahapesu protseduurireeglid, sisekorra eeskiri, riskihinnang ja muu dokumentatsioon.

Majandusagent

MERAS sätestab mõned erandid, mis võimaldavad lihtsamate finantstoimingute tegemist, nt  maksetehinguid maksjalt saajale, mis tehakse majandusagendi vahendusel, kellel on lepinguga antud õigus kas üksnes maksja või üksnes saaja nimel pidada läbirääkimisi kauba või teenuse müügi või ostu üle või tema nimel sõlmida müügi- või ostulepinguid.

See on tavaliselt lepingu alusel raha ülekandmine teenuse ostjalt teenuse pakkujale, ilma et majandusagent oleks lepingu pooleks.

MERAS seletuskiri kohaselt erandit saab kohaldada ainult esindajate puhul, kes tegutsevad üksnes ühe poole nimel. Seega e-kaubanduse platvormid, mis esindavad maksete vahedmaisel nii ostjat kui ka müüjat peaksid tegutsema Euroopa Liidus makseasutuse tegevusloa alusel.

Enamus turuplatsi tüüpi teenused on maksete vahendamisel ühe osapoole esindajad, nt Bolt ning Wolt esindavad teenusepakkujat. Seega ei vaja nad maksete vahendamiseks tegevusluba.

E-raha asutus

E-raha tegevusluba on sarnane makseasutuse tegevusloale. Peamine erinevus seisneb selles, et e-raha asutus saab välja anda e-raha, milleks on elektrooniliselt salvestatud rahaline väärtus, mida saab kasutada maksetehingute tegemiseks. Näiteks PayPal on e-raha asutus ning tehingutes PayPal’ga kasutatakse e-raha.

Samuti tegutsevad Transferwise, Monese ja Stripe UK e-raha asutuse tegevusloa alusel. E-raha asutusena tegutsemine võimaldab võtta kasutusele elektroonilise väärtusühiku, mis võimaldab teha kiireid maksete ülekandeid võrreldes makseasutustega, mis vahendavad nt SEPA makseid.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum