Kus võib Spotify taustaks mängida ja millal toob kaasa see rahanõude?

See, et nublu on oma lood Soundcloudi kõigile kuulamiseks riputanud või et Spotify Premiumi eest makstakse igal kuul tasu, ei anna õigust muusikat omal äranägemisel igas kohas mängida. Millal on lubatud tasu maksmata muusika mängimine ja millal mitte?

Pulmas võib Spotify mängida

Tasu maksmine muusika mängimise eest sõltub sellest, kas tegemist on muusikateose avaliku esitamisega või mitte. Avalikuks esitamiseks loetakse teoste mängimist, laulmist või muul viisil ette kandmist kas vahetult või tehnilise vahendi vahendusel kohas, mis on üldsusele avatud või kus viibib oluline arv isikuid väljaspool perekonda ja tutvusringkonda.

Sellest määratlusest tulenevalt ei ole Spotify, Youtube või ühislaulmine avalik esitamine pulmas või onu Heino juubelipeol. Seda juhul, kui üritustel viibivad isikuid, kes kuuluvad perekonna või lähema tutvusringkonna hulka.

Kui seltskonnas viibib täditütre uus elukaaslane või tulevase abikaasa lapsepõlvesõber Austraaliast, siis on siiski tegemist perekondliku sündmusega, sest selliseid isikuid ei ole olulisel arvul ning tegemist ei ole avaliku üritusega.

Hoovikohvikud ja jaanituled peavad luba taotlema

Teistsugune on olukord, kui üritusel võivad tasuta või tasu eest osaleda võõrad, kes ürituse korraldaja pereringi või tutvusringkonda ei kuulu. Selline olukord on näiteks külaplatsil toimuva jaanitule või hoovikohviku korral.

Tegemist on üldsusele avatud kohaga, samuti võib eeldada, et seal viibib inimesi, kes ei ole tuttavad. Avalikkusele avatud kohale viitab ka see, kui üritust näiteks Facebookis avalikult jagatakse.

Üldsusele avatud ürituste puhul on oluline vaid muusika esitamise fakt. Kas külastajad muusikat tähele panid, mis tehniliselt vahendilt tuli muusika, mitu muusikateost mängiti või kas tegemist oli neile meeldiva muusikapalaga  – see ei oma tähtsust. Ka raadiost ei tohi sarnastel üritustel mängida ilma eelneva loata.

Kuidas luba taotleda?

Loa taotlemine on lihtne – tuleb vaid osta avaliku esitamise litsents Eesti Autorite Ühingult (EAÜ) ning kui tegemist on salvestuse kasutusega (st mitte live esitus), siis ka fonogrammitootjaid ja esitajaid esindavatelt ühingutelt. Lepinguvormid, tariifid ja kontaktandmed on saadaval ühingute veebilehtedel.

Siinjuures ei loe asjaolu, et bändile on juba makstud. Bänd esitab tõenäoliselt ka muusikateoseid, mille sõnad ja viisi nad ei ole ise loonud. Seetõttu saab selliste teoste kasutusõigusi osta ainult EAÜst. Kui bänd mängiks ainult enda loodud lugusid, siis on bändiliikmed tõenäoliselt EAÜ liikmed ning nad ei saa ise oma õigusi teostada.

Näiteks maksab ilma piletita suvesimmani, kus külastajaid on kuni 300, muusikateoste avaliku esituse litsents 16 eurot ning salvestuse kasutamise korral 7 eurot.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum