Isikuandmete maksustamine

Isikuandmeteks loetakse kõik andmed, mille alusel saab inimest või tema kohta käivaid seoseid ja omadusi tuvastada. Seega isikuandmeteks on kõik andmed, mis on füüsilise isikuga seostatavad. Sinna hulka kuulub isikukujutis, hääl, nimi, aadress, isikukood, telefoninumber, aga ka hobid või laste arv perekonnas.

Isikuandmete olemasolu loomulikult ei maksustata. Küll aga pole paljud ilmselt mõelnud sellele, et isikuandmed on vara. Nagu igasuguse vara puhul, on ka isikuandmetega võimalik teha tehinguid ja teenida tulu. Inimene võib anda oma isikuandmeid kasutada äriliseks otstarbeks, nt osaleb reklaamikampaanias.

Kuidas klassifitseerida tulu isikuandmete kasutuse eest?

Kui tegemist on võlaõigusliku lepingu alusel konkreetseks reklaamikampaaniaks tehtavate fotodega, mille eest inimesele makstakse töötasu, siis peetakse tasust kinni tulumaks ja tasutakse riiklikud maksed (sh 33% sotsiaalmaks). Kui on aga tegemist nt erakogust pärineva fotoga? Teatavasti maksustatakse aktiivne töö, kuid juba olemasoleva foto puhul on tegemist passiivse tuluga.

Kuna varalise õiguse müügile ei ole seadus eraldi maksuvabastusi ette näinud, siis kehtib tavapärane 20% tulumaksu määr. Kuna vara võõrandamise puhul ei ole kinnipidamiskohustust ette nähtud, siis peab igaüks seda laadi tulu ise deklareerima ning arvestama, et brutosummalt on vaja tulumaks tasuda.

Kui tavapäraselt saab vara võõrandamisel arvata maha vara soetamise kulud, siis isikuandmete puhul tavaliselt seda võimalust ei ole, kuna neid ei ole soetatud. Vähemalt teoreetiliselt võiksid iluoperatsioonide kulud või nime muutmise riigilõiv selliste kuludena arvesse tulla, kuid käesoleval hetkel selles osas kohtupraktika puudub.

Maksustamisel omab isikuandmete kui vara kontseptsioon tähendust seetõttu, et tegemist ei ole sotsiaalmaksuga maksustatava tululiigiga, mistõttu ehitades lepingu üles isikuandmete kasutamisele, oleks justkui võimalik vältida 33% sotsiaalmaksu tasumist, mida tavapäraselt nõuavad nii töölepingud kui ka võlaõiguslikud lepingud.

Kui lisaks isikuandmetele kaasneb ka muu panus (näiteks tuleb osaleda mingites kampaanias ja teha sotsiaalmeedias postitusi), siis aktiivse tööpanuse tõttu eeldatakse ka sotsiaalmaksu tasumist.

Kui inimene ei tee aktiivset tööd, kuid lubab teistel kasutada tasu eest isikukujutist, või muid isikuandmeid, siis võib tegemist olla vara müügiga, millelt ei tule sotsiaalmaksu tasuda.

Autoriõiguse maksustamine

Kui foto või video autoriõigused kuuluvad inimesele, kes on teosel kujutatud, siis praktikas lahendatakse sellised olukorrad autoriõiguse eest makstava litsentsitasu kaudu. Autoriõiguse tasu maksustatakse residendist füüsiliste isikute puhul 20% maksumääraga ning väljamakse tegijal on kinnipidamiskohustus.

Lepingutes on sellisel juhul tingimus, et tasu hõlmab nii autoritasu kui ka isikuandmete kasutamist. See toimib eeldusel, et tegemist on passiivse tuluga. Aktiivse tulu korral tuleb tasuda ka sotsiaalmaks ja teised riiklikud maksed.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum