Clubhouse: sotsiaalmeedia uus tulija kannab endas privaatsusohte ka neile, kes seda ei kasuta

Uus kutsetepõhine sotsiaalvõrgustik on 2021. aastal hoo sisse saanud ja seda kohe, kui ettevõtja Elon Musk sinna vestlema ilmus. Sama suure hooga on kasvanud ka mure teenuse privaatsuse osas.

Clubhouse on ainult häälepõhine sotsiaalmeediarakendus, kus liitujad saavad koguneda virtuaalruumides ja kuulata teisi vestlemas huvipakkuvatel teemadel ning ka ise sõna sekka ütelda. Teemad jagunevad seinast seina ja vestelda võib nii ettevõtlusest, spordist, kirjandusest, pidada palvusi, arutada investeerimistarkusi jne.

Kuidas see mind mõjutab kui ma pole ise rakenduse kasutaja?

Hetkel on Clubhouse vaid kutsete põhine, kus liitumiseks peab sind kutsuma juba rakendust kasutav isik või saad ennast lisada ootejärjekorda, mille osas rakendus ise liitumisotsuseid teeb.

Kui sul õnnestub liikmeks pääseda, saad sa õiguse kutsuda kaks uut liiget ning siit algabki esimene probleem privaatsusega – Clubhouse teab, kes su sõbrad on, veel enne, kui oled liitunud.

Liikmeks registreerumise ühe sammuna küsib Clubhouse sinult luba ligipääsuks sinu telefoni kontaktidele, et saaksid ühendust teiste liikmetega (teenus on telefoninumbri põhine). Samal ajal kasutab rakendus seda ligipääsu profiilide loomiseks isikutest, kes ei ole veel liitunud. Seda eelkõige selleks, et vaadata, kui paljude liikmete telefoniraamatus sinu number kordub ning seeläbi järeldada sinu “populaarsust”.

Seega, isegi kui sul puudub igasugune huvi liituda Clubhouse rakendusega, on neil mõne su tuttava liitumise kaudu juba olemas sinu nimi, telefoninumber ning rakendust kasutavate tuttavate arv.

Saksamaa ülemkohus mõistis 2016 aastal Facebooki süüdi sarnase tegevuse eest, kui Facebook kasutas kontakte uute kasutajate meelitamiseks.

Selline tegevus on selgelt Euroopa andmekaitsenõuete rikkumine ja ei mahu erakasutuse erandi alla. See erand ei laiene kõnealusele olukorrale, kus üks isik jagab oma tuttavate kontakte ettevõttega. Samal ajal ei ole ettevõttel lubatud koguda andmeid kasutades selleks seadusevastaseid meetodeid. Ainus legaalne viis selleks oleks isikute nõusolek, mille kogumine on ilmselgelt võimatu.

Vestluste salvestamine

Lisaks eelnevale tekitab muret ka Clubhouse’i virtuaalruumides toimuva kõne salvestamine. Üldiselt on kogu rakendus üles ehitatud nii, et tagantjärele vestlusi kuulata ei ole võimalik (see on oluline erinevus klassikalisest podcast’ist), kuid nö otse-eetris toimuv vestlus siiski salvestatakse Clubhouse’i poolt klienditoe ja intsidentide lahendamise eesmärgil, kui neid peaks tekkima vestluse jooksul.

Pärast virtuaalruumis toimuva arutelu lõppu salvestused kustutatakse. Ajutised salvestised on samuti krüpteeritud.

See tekitab olukorra, kus ettevõte on ise “kohtumõistjaks”, kas näiteks kellegi väärkohtlemine leidis aset ning kas salvestusi peaks seetõttu säilitama. Samuti ilmneb siit ka tõsiasi, et vestluste salvestised ei ole end-to-end krüpteeritud, kui neid on võimalik kasutada väärkohtlemise uurimiseks.

Euroopas on see aga suur probleem, sest näiteks e-privaatsuse direktiiv näeb ette, et kommunikatsiooni osapoolte vaheline sisu on konfidentsiaalne ning selle tohib avada ainult kõikide kommunikatsiooni osapoolte nõusolekul või täpsete menetlusnormide järgimisel uurimisasutuste poolt.

Lisaks on viimasel ajal levinud uudised, et Clubhouse serverite paiknemisega Hiinas on seotud terve rida infoturbe küsimusi. Clubhouse on tänaseks Hiinas keelustatud ning ettevõte on ka sisse viinud terve rea täiendavaid kaitsemeetmeid kasutajate turvalisuse tõstmiseks. Nende toimivust aga täna alles testitakse.

Enne, kui annad Clubhouse’ile loa kõikide oma telefonikontaktide kasutamiseks, mõtle, kas sellega kaasnev väärtus on tõepoolest nii suur, et sellist hinda maksta.

Kuula samal teemal SIIT ka Vikerraadio saadet “Huvitaja”.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum