Aidake! Mu ühing on kustutatud! – Mida teha siis kui Eesti äriregister kustutab sinu ühingu?

Paljud ettevõtjad ja e-residendid on enda üllatuseks hiljuti avastanud, et Eesti äriregister on nende ühingu äriregistrist kustutanud. Kustutamise põhjuseks on sageli asjaolu, et ühing ei ole esitanud nõutud tähtajaks majandusaasta aruandeid või ühingul pole määratud kontaktisikut, kuigi seaduse järgi oleks seda ühingu juhatuse välismaise aadressi tõttu vaja.

Äriregister kustutab selliselt ühinguid, kuna äriregistri seaduse jõustumisega 2023. aasta alguses sai äriregister õiguse kustutada nõudeid rikkuvaid ühinguid varasemast lihtsamini ja kiiremini. Nende muudatuste eesmärk oli kiirendada ja parendada majandusaasta aruannete esitamist, kuna paljud ühingud esitasid oma majandusaasta aruanded alles mitmeid aastaid pärast majandusaasta lõppemist.

Ühingu kustutamine ei tähenda ühingu jaoks teekonna lõppu ega seda, et ühingut ei saaks äriregistris ennistada.

Artikli kirjutamise ajal on ühingu äriregistris ennistamiseks vaja läbida järgnevad vajalikud etapid:

  • Ühing peab koostama puuduolevad majandusaasta aruanded või võtma vajalikud sammud kontaktisiku määramiseks (kontaktisikuks võib määrata üksnes notari, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja või usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja).
  • Ühing peab allkirjastama ennistamise avalduse. Avalduses peab ära näitama, et kõik puudused on kõrvaldatud. Eeltoodu tähendab, et kui ühing kustutati majandusaasta aruannete esitamata jätmise tõttu, siis peavad avalduses sisalduma puuduolevad majandusaasta aruanded, ning kui ühing kustutati kontaktisiku määramata jätmise tõttu, peab avalduses olema tõendid kontaktisiku määramise kohta.
  • Ühing peab tasuma riigilõivu 200 eurot.
  • Avaldus tuleb esitada äriregistrile.

Tähelepanelik peab olema selle osas, et ühingut saab ennistada vaid juhul, kui ühing kustutati viimase kolme aasta jooksul.

Kui vajate abi ühingu ennistamise protsessiga või teil tekib küsimusi, kirjutage julgelt Hedmani ühinguõiguse ekspertidele kontaktaadressil info@hedman.legal.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum