Ettevõtja ei pea kasutama võlgnike püüdmiseks rauda ja betooni

OÜ Europark Estonia vaidlus parkimisvõlgnike andmete üle lõppes sellega, et Maanteeamet peab väljastama auto numbrimärgi alusel auto omaniku ja vastutava kasutaja andmeid.

Kohus leidis, et parkimiskorraldaja õiguslik huvi on esitada lepingust tulenevad nõuded parkimistingimusi rikkunud isikute (st sõiduki omaniku või vastutava kasutaja) vastu ning Maanteeamet peab võlanõude menetluse abistamiseks väljastama liiklusregistrist andmeid.

Kohus märkis, et kuna registrinumbritega XXXXXX, YYYYYY, CCCCCC, QQQQQQ ja TTTTTT (kohtuotsustes ei kajastata isikuandmete kaitse tõttu tegelikke autonumbreid) sõidukite valdajad on korduvalt rikkunud parkimislepingu tingimusi, siis on õigus nõuda Maanteeametilt isikute nimesid.

Samuti leidis kohus, et isikutel, kelle kohta andmeid soovitakse, oli võimalik ennetada ja välistada andmete saamise taotluse esitamist sellega, et tasuda tähtaegselt parkimistasu või leppetrahv. Seega, kui inimene ei soovi, et tema kohta andmeid liiklusregistrist küsitakse, saab seda vältida parkimise eest tasumisega.

Üks ei välista teist

Lisaks parkimisvõlglaste korrale kutsumisele on antud kohtuotsus oluline veel ühe asjaolu poolest. Kohus märkis, et kuigi parkimiskorraldajal on võimalik teatavas ulatuses ennetada parkimistasu maksmata jätmist tõkkepuude paigaldamise või valvurite palkamisega, siis ei tähenda see seda, et ettevõtja ei saa nõuda parkimisplatsile sõitnud isikute andmeid.

Eraparkla operaatorile ei tulene ühestki õigusaktist kohustust mingite kindlate tehniliste lahenduste kasutamiseks ja ettevõtjale ei saa ette heita, et tema tegevusetuse tõttu rikkusid lepingupartnerid korduvalt parkimislepingut. Rikkumise tõendamiseks piisab fotode olemasolust.

Põhimõtteliselt ütles kohus, et riik ei saa keelduda registritest andmete edastamisest põhjusel, et ettevõtja ei ole kasutanud oma ärimudeli kaitseks füüsilisi või korralduslikke tõkendeid, nt väravat, tõkkepuud, valvureid jne.

Lisaks parkimisäriga tegelevatele ettevõtjatele on selline järeldus soodne kõigile ettevõtjatele, kes plaanivad arendada teenuseid, mille ärimudeli oluliseks osaks ei ole raud ja betoon.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum