Küsi luba: Like-nupp veebilehel teeb sinust Facebookiga samaväärse andmetöötleja

Euroopa Kohtu hiljutise otsuse valguses peavad veebilehtede omanikud arvestama andmekaitsealase vastutusega kasutades pistikprogramme (plugin) oma veebilehtedel.

Antud kaasus puudutab Saksa ettevõtet FashionID, kelle veebilehele oli paigaldatud Facebooki pistikprogramm. Sealjuures toimus programmi abil isikuandmete edastamine Facebookile ilma, et veebilehe külastaja oleks sellest teadlik ja sõltumata sellest, kas tal on Facebooki konto või kas ta on „Like“ nuppu vajutanud.

Kohus seletas oma otsuses, et veebilehe omanik on sellises olukorras Facebookiga ühiselt vastutav töötleja isikuandmete osas, mis kogutakse ja Facebookile saadetakse. Veebilehe omanik ei ole  vastutav töötleja selliste isikuandmete hilisema töötlemise osas, mida teostab vaid Facebook.

Kohus leidis, et FashionID võib lugeda Facebookiga ühiseks vastutavaks töötlejaks, kuna isikuandmete kogumist ja edastamist hinnates määravad FashionID ja Facebook ühiselt andmetöötluse toimingute vahendid ja eesmärgid. Facebooki pistikprogrammi kasutamine veebilehel võimaldab FashionID-l optimeerida oma toodete reklaamimist, muutes need nähtavamaks ning andes selge ärilise eelise. See näitab, et pistikprogrammi kasutamine on nii FashionID kui Facebooki majanduslikes huvides.

Kohus selgitas, et veebileht peab enne isikuandmete Facebookile saatmist saama kasutajate nõusoleku, välja arvatud juhul, kui andmetöötluse alusena kasutatakse õigustatud huvi. Selline nõusolek peab olema eraldiseisev ning antud konkreetselt sellise andmetöötluse toimingu kohta.

Veebilehtedelt saadetakse isikuandmed Facebookile juba lehe laadimisel ehk enne, kui kasutajal oleks võimalus sellest loobuda. Andmekaitsereeglite kohaselt peab aga küsima nõusoleku enne isikuandmete saatmist pistikprogrammide kaudu kolmandatele osapooltele.

Sellise nõusoleku saab lisada küpsiste teateribale ja lisada selgituse, millistele teenustele isikuandmed edastatakse. Sellisel juhul on nõusoleku küsimine selge ja läbipaistev. Samuti saab seadistada püstikprogramme selliselt, et need ei hakka saatma teavet enne seda, kui veebilehe külastaja on andnud selle jaoks nõusoleku, st klõpsanud küpsiste reklaamribal.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum