Eestis hakkab kehtima uus erakopeerimise hüvitise regulatsioon | Tühja kasseti tasu

25. veebruaril võttis Valitsus vastu uue erakopeerimise hüvitise – ehk nn tühja kasseti tasu – määruse. Selle tulemusel peavad teatud salvestusseadmete ja –kandjate tootjad ja maaletoojad hakkama maksma tasu nende poolt toodetud või maaletoodud seadmetelt vastavalt määruses kehtestatud määradele.   

Sellise süsteemi eesmärk on koguda tasu autoritele, esitajatele, fonogrammitootjatele ning filmi esmasalvestuse tootjatele, hüvitamaks neile saamata jäänud tulu selle eest, et füüsilistel isikutel on Eesti autoriõiguse seaduse kohaselt õigus teha audiovisuaalteostest ning heliteostest koopiaid isikliku kasutamise eesmärgil.

Selleks, et tasu ei peaks koguma igalt lõppkasutajalt iga kopeerimise eest eraldi, kogutakse tasu salvestusseadmetelt ja andmekandjatelt, mida filmide, muusika jm sisu kopeerimiseks peamiselt kasutatakse.

Tootjad ja maaletoojad, kes tasu maksavad, lisavad selle omakorda toote lõpphinnale.

Selline süsteem on Eestis kehtinud juba 1996. aastast, kuid senini on tasu kogutud CD-delt, VHS ja audiokassettidelt ning muudelt andmekandjatelt või salvestusseadmetelt, mida praktikas enam ei kasutata.

Uue regulatsiooniga hakatakse tasu koguma: 

  • süle- ja tahvelarvutilt (3,5 eurot)
  • lauaarvutilt (3,5 eurot)
  • nuti- ja MP3/MP4-mängijaga telefonilt (3,5 eurot)
  • salvestamisfunktsiooniga telerilt (4 eurot)süle- ja tahvelarvutilt (3,5 eurot)
  • CD-le, DVD-le ja BD-le salvestatava audio- või videosalvestusseadmelt (3 eurot)
  • MP3/MP4 pleierilt (3 eurot)
  • väliselt kõvakettalt (3 eurot)
  • USB mälupulgalt (50 senti)
  • mälukaardilt (50 senti)
  • optiliselt andmekandjalt (3 senti)

Kõik ettevõtted, kes selliseid salvestusseadmeid või andmekandjaid Eestis toodavad või impordivad, peavad esitama sellekohase raporti tasu kogujale, kelleks on Eesti Autorite Ühing (EAÜ). Raport tuleb esitada 4 korda aastas eelmisel kvartalil toodetud või imporditud seadmete ja andmekandjate osas. Raporti esitamise osas teeb EAÜ kättesaadavaks täpsemad suunised. 

Oluline on ka silmas pidada, et kuigi seadmete ja andmekandjate ostmisel on uus erakopeerimise hüvitis arvestatud seadmete lõpphinda hoolimata sellest, kas ostja on füüsiline isik või juriidiline isik, siis juriidilisel isikul on õigus hiljem makstud tasu tagasi nõuda, esitades EAÜ-le sellekohase taotluse.  

Uus regulatsioon jõustub 1. aprillist 2021. a.

Siiski, kaitsmaks maaletoojaid tasu maksmise kohustuse eest seoses lepingutega, mis on tänaseks sõlmitud, on määruses ka üleminekusäte, mille kohaselt maaletooja ei pea seadmete ja andmekandjate tasu maksma juhul, kui ta impordib salvestusseadmeid avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kes on nimetatud salvestusseadmete või -kandjate lõppkasutajaks ning kellega on hankeleping sõlmitud enne tänavuse aasta 1. märtsi lisatingimusel, et salvestuseadmete ja -kandjate maaletoomine toimub 30. juuniks 2021. 

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum