Riigikohus: pangad ei saa enam põhjuseta klientidega lepinguid lõpetada

Pankade võimalused klientidega ühepoolselt makseteenuse lepingute lõpetamisel on piiratud. Vastavalt Riigikohtu otsusele on nüüd väga täpselt selge, millises olukorras saab krediidiasutus makseteenuse lepingu tarbijaga ühepoolselt lõpetada.

Vaidlusaluses juhtumis oli klient sõlminud pangaga makseteenuse lepingu pangakonto ja pangakaardi kasutamiseks. Pank lõpetas lepingu ühepoolselt, tuues põhjusena välja tarbija seose kahtlaste äriühingutega. Selle peale pöördus klient panga vastu kohtusse ning vaidlus jõudis lõpuks Riigikohtuni, kes langetas äsja otsuse.

Appi tuli Euroopa Liidu õigus

Riigikohus märkis, et pangal on seaduse järgi kohustus sõlmida makseteenuse leping isikuga, kes selleks oma soovi avaldab. Kohustus ei täidaks oma eesmärki, kui pank saaks pärast lepingu sõlmimist selle ilma põhjuseta lõpetada, sest ta oleks kohustatud kliendiga viimase taotlusel uue lepingu sõlmima. Kohus tõlgendas tarbija kaitseks loodud Euroopa Liidu õigust ja kaalus, mis juhtudel saab pank üldse tarbijaga ühepoolselt lepingu lõpetada.

Lepingu saab lõpetada vaid mõjuval põhjusel

Kohus järeldas, et pank saab vaid mõjuval põhjusel tarbijaga sõlmitud põhimakseteenuse tunnustega lepingu lõpetada ja sedagi vaid üksikutel juhtudel. Eelkõige on mõjuvaks põhjuseks ja lubatavaks lepingu lõpetamise aluseks pettus, rahapesu, terrorismi rahastamine, kui tarbija on sellise teo toime pannud. Pank peab ülesütlemist piisavalt selgelt põhjendama ja tooma välja kõik asjaolud, mille põhjal ta on tuvastanud, et tarbija on sellise teo toime pannud; üksnes kahtlusest ei piisa lepingu lõpetamiseks.

Rohkem kindlust tarbijatele

Kui pank lõpetab tarbijaga sõlmitud põhimakseteenuse tunnustega lepingu mitteolulisel alusel, on lepingu lõpetamine tühine ja tarbijal võivad sellest tulla panga vastu nõuded. 

Erandina võib pank lisada ettevõtjaga sõlmitud lepingusse lepingu lõpetamise aluseid, kuna Euroopa Liidu tarbijaid kaitsvad normid ei laiene ettevõtjatele.

Uus lahend peaks andma tarbijatele kindlust selles, et pangad ei lõpeta nendega lepinguid ilma põhjuseta ning ilma et tarbija oleks ise midagi valesti teinud. Kui te siiski puutute kokku juhtumitega, kus pangad ei järgi Riigikohtu juhiseid, võtke meiega julgelt ühendust.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum