Kas Eesti instagrammerid trikitavad reklaampostituste tegemisel seadusega?

Instagrami influencer ehk maakeeli mõjutaja on saanud karjääriks. Instagrami kuulsused tegelevad igapäevaselt sellega, et raha või toodete eest promoda erinevaid brände-tooteid-teenuseid ning loosivad välja erinevaid auhindu. Kuidas reklaamiseadus ja Instagram omavahel suhestuvad?

Makstud postitus on reklaam

Reklaamiseaduse kohaselt on reklaamiks teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Vaevalt et ükski tootja-teenusepakkuja nüüd käe üles tõstaks ja ütleks, et Instagrami mõjutajaga koostööd tehes ei olnud ükski eeltoodutest tema eesmärgiks. Järelikult peaks kõik reklaamivad Instagrami postitused vastama reklaamiseaduses sätestatud nõuetele.

Vastavalt reklaamiseadusele peab reklaam olema tavalise tähelepanu korral selgelt eristatav muust teabest ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on reklaamiga, samuti tuleb ära näidata reklaami tellija nimi, kaubamärk või domeeninimi.

Kui ärinime, kaubamärgi või domeeni äratoomisega Instagramis reklaampostituste tegemisel probleeme ei ole või on need äärmiselt harvad, siis selgelt eristumise osas võib Instagramis reklaamijatele küll etteheiteid teha. Kui võtta lahti ükskõik millise Eestis veidi tuntuma inimese Instagrami konto, siis ei eristu reklaampostitused tavalistest postitustest: pilt on hea kvaliteedi ja kena kompositsiooniga, mille üheks osaks on toode. Enamasti on pildiallkirjas teemaviit ehk hashtag välja toodud ja viidatud, et tegemist on koostöö või reklaamiga. Siinkohal võib aga küsida, kas see on piisav, et seda lugeda tavalise tähelepanu korral selgelt eristatavaks.

Instagrami voogu kerides kuvatakse kasutajale kõigepealt pilt ja seejärel paar rida teksti. Kui reklaampostituse esimestes ridades on teemaviidad reklaami tellijale või viide, et tegemist on koostöö või reklaamiga, välja toodud, siis võib lugeda nõude täidetuks. Kui aga teemaviidad või viide koostööle-reklaamile on toodud kirjelduse lõpus või selliselt, et postitust nägev kasutaja peab teemaviitadeni jõudmiseks tegema täiendavaid pingutusi, siis on nõude täidetus küsitav ning vastav postitus võib olla vastuolus reklaamiseadusega.

Reklaamida ei saa kõike

Lisaks peab Instagramis reklaampostitusi tehes järgima ka, milliseid tooteid reklaamida võib. Reklaamiseaduse kohaselt on keelatud näiteks tubakatoodete, narkootiliste ainete, relvade ja laskemoona, lõhkematerjali ja pürotehniliste toodete, tervishoiuteenuste ja imiku piimasegu reklaam. Näiteks ei ole võimalik Instagrami mõjutajal oma sünnipäevapeol sponsorluse korras saadud ilutulestikku Instagramis eksponeerida. Samuti ei saa tutvustada oma jälgijatele uut e-sigaretti või kunstpiimasegu.

Soovitused Instagrami-reklaamijatele:

1) Tee reklaampostitused selge teemaviidaga (hashtag) ja märgi selliselt, et Instagrami kasutaja ei peaks täiendavalt klikkima.

2) Vaata reklaamiseadusest, kas tegemist on tootega, mille reklaam on lubatud. Samuti on seaduse järgimine mõjutaja huvides, nimelt sätestavad Instagrami üldtingimused, et seadusevastane tegevus on keelatud. Seega võib mõtlematu reklaampostitus kõige halvemal juhul viia kasutaja konto sulgemiseni üldtingimuste rikkumise tõttu.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum