Infotehnoloogia

FinTech ja InsurTech

 • Kindlustusandjate ja kindlustustoodete pakkujate (esindajate ja maaklerite) nõustamine õigusliku vastavuse ja lepingulistes küsimustes;
 • InsurTech ettevõtete nõustamine uute kindlustustoodete kasutusulevõtul;
 • Kindlustustingimuste ja lepingueelse teabe, sealhulgas IPID-de, koostamine ja läbivaatamine;
 • Kindlustusagendi lepingute koostamine ja läbivaatamine.

Tarkvara

 • Laiapõhjalised teadmised tarkvaraarenduse vajadustest, mis võimaldavad nõustada nii SaaS, PaaS, IaaS, kui ka kohapealsete (on-premise) lahenduste pakkujaid;
 • Tarkvaramajade ja arendajate igapäevane nõustamine;
 • Tarkvara deponeerimise teenuste pakkumine, sealhulgas depositooriumi ülesseadmine ja dokumentatsiooni koostamine;
 • Tarkvaraarenduse metoodikast ja kontseptsioonist lähtuv nõustamine, muuhulgas agiilne arendus, jugamudel (waterfall), avatud lähtekoodiga tarkvara (OSS), SDK, lähtekoodid ja ärilitsentsid.

HealthTech

 • HealTechi ettevõtete regulatiiv- ja vastavushindamine;
 • Tervishoiuteenuse osutaja tegevuslubadega seonduv;
 • Eriliiki isikuandmete säilitamine ja GDPR-i dokumentatsiooni koostamine;
 • Tüüptingimuste ja üldtingimuste koostamine;
 • Andmehalduse ja andmekaitseametniku teenused.

Soovitatud ja hinnatud Chambers and Partners poolt
« Tagasi
Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia,
Teenusmajanduse Koda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum