Täitemenetlus

Hedman on teie heaks partneriks kõigis täitemenetlust puudutavates küsimustes. Nõustame nii sissenõudjaid, võlgnikke, täitemenetluse osalisi kui ka võlgnike tööandjaid. Lisaks pakume nõustamist kohtutäituri enampakkumiselt vara ostmisel ning pärandvaraga seotud küsimustel.

Kohtueelne nõustamine

 • Kohtueelne nõustamine;
 • Esindamine suhtluses kohtutäituriga;
 • Kontroll täituri tegevuse üle;
 • Kaebuste ja taotluste esitamine.

Kohtu- ja täitemenetlus

 • Kohtumenetlused;
 • Kohtulahendi tulemuslik täitmine;
 • Hagi tagamised, sh varade aresti, varade hoiustamine jne;
 • Täitemenetluse läbiviimise tulemuslikkuse tagamine;
 • Varade tagasivõitmine;
 • Ühisvara jagamine;
 • Nõustamine töötasu arestimise aktide teemal;
 • Vara hinna vaidlustamine;
 • Vaidlused täitedokumendi kehtivuse osas;
 • Aegumised – aegumiste kontroll, aegumise avalduse esitamine, vaidlused aegumiste osas.
 • Vara arestimise seaduslikkus;
 • Kaebused täituri tegevuse peale;
 • Täitemenetluse peatamise taotlemine;
 • Täitetoimingute vaidlustamine;
 • Ühisvara arestimise vaidlustamine;
 • Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine.

Enampakkumised

 • Nõustamine enampakkumiste teemal;
 • Pärandvara müügi ja ostu küsimused;
 • Enampakkumiste vaidlustamine;
 • Uue omanikuga suhtlus;
 • Pärandvara jagamine;
 • Kaasomandite lõpetamine;
 • Enampakkumistelt vara ostu finantseerimine;
 • Väljatõstmise menetlus.

Võta ühendust

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Meil oleks hea meel teiega tuttavaks saada ja oleme enda tutvustamise üle põnevil!  Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

  Hedman

  Meie kuuluvused:
  FinanceEstonia, Lexing®,
  Teenusmajanduse Koda,
  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
  EstVCA, EstBan, FECC,
  IBA & IBA European regional Forum