Hedman Partners nõustas Bidrento platvormi

Hedman Partners nõustas Bidrento platvormi isikuandmete töötlemise nõuete rakendamise (GDPR) teemal, koostades sealhulgas teenuse üldtingimused ja andmetöötluse teavitused.

Bidrento on esimene ja ühtlasi ainuke rendikinnisvara platvorm Eestis, mis annab võimaluse üürileandjal ja üürnikul veebikeskkonnas üürihinna läbirääkimisi pidada.

Bidrento hoiab kokku nii üürileandja kui ka üürniku väärtuslikku aega, olles üürikinnisvara pakkumiste ja üürnike taustainformatsiooni vahendaja rollis. Teenuses on üürnikul võimalus teha üürihinna pakkumisi soovitud objektile määratud hinnast nii ülespoole kui ka allapoole ning üürileandjal on võimalus saada ülevaade võimalikest üürnikest (taustakontroll) ning teha seejärel teadlik valik.

Klienti nõustas vandeadvokaat Toomas Seppel.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum