Hedman Partners nõustas klienti vaidluses meediaettevõttega

Hedman Partners abistas isikuandmete kaitse teemal klienti, kelle isikukujutis ja eraelulisi detaile avaldati meedias. Olukorra lahendas menetlus Andmekaitse Inspektsioonis, misjärel eemaldati veebiportaalist vaidlusalused artiklid.

Büroo kliendiks oli eraisik, kelle kohta avaldati meediaettevõtte paberväljaandes ja veebiportaalis fotosid ja artikleid. Fotod tehti salaja ning avaldati ilma inimese nõusolekuta.

Kliendi nimel pöördusime meediaettevõtte poole nõudega artiklid eemaldada, millest ettevõte keeldus põhjendusel, et klient on meelahutusliku suunitlusega avaliku elu tegelane, kellel on tähelepanu suhtes kõrgendatud talumiskohustus.

Esitasime kliendi õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsioonile sekkumistaotluse. Andmekaitse Inspektsioon nõustus hinnanguga, et artikli fotosid ja eraelu kajastamist ei saa põhjendada isikuandmete kaitse seaduse §-is 4 sätestatud ajakirjandusliku eesmärgiga. Samuti nõustus Andmekaitse Inspektsioon väitega, et meediaettevõttel puudub kliendi isikuandmete avaldamise osas avalik huvi, sest tegemist ei olnud üldsusele põhjendatud huvi pakkuva küsimuse kajastamisega.

Artikli eesmärk oli vaid rahuldada avalikkuse uudishimu tuntud inimese eraeluliste detailide osas. Kui avaliku elu tegelane on avalikus kohas, kuid ei täida avaliku elu tegelase ülesandeid, on tegemist tema eraeluga.

Andmakaitse Inspektsioon kinnitas veelkord kohtupraktikas laialt käsitlemist leidnud seisukohta, et õigus eraelu kaitsele on ka avalikkusele tuntud inimesel.

Vandeadvokaat Merlin Seeman nõustas ja esindas klienti Andmekaitse Inspektsiooni menetluses.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum